is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Teruggave energiebelasting

Teruggave energiebelasting

Wie hebben recht op teruggave?

teruggave

Een groot aantal instellingen (ongeacht hun rechtspersoon) heeft recht op teruggave van de betaalde energiebelasting. Je hebt recht op 50% teruggave van de in een jaar betaalde energiebelasting.

Het gaat om de volgende instellingen:

  • instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard;
  • charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen;
  • Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI);
  • Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI);
  • multifunctionele centra zoals dorpshuizen.

Uitgesloten zijn dan instellingen die actief zijn als sportvereniging, in de gezondheidszorg of het onderwijs.

Voor wat betreft de SBBI zijn er best veel extra regels zoals het inzenden van de statuten. Ook moet men dan aantonen dat de organisatie zich houdt aan de statuten.

Voorwaarden voor teruggave

De teruggave is alleen van toepassing als de organisatie zelf de energierekening betaalt. Ook heb je een jaaropgave van de energieleverancier nodig. Het werkt niet als de energiekosten in de huur zijn verwerkt.

Lees meer

De exacte uitleg staat in het uitgebreide (breedsprakige?) Handboek Milieubelasting van de Belastingdienst.

Aanvragen moeten via het formulier van de Belastingdienst plaatsvinden.

    0
    Je winkelwagen