is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Statuten

Statuten

Wat zijn statuten?

De statuten zijn een formeel stuk. Zij maken deel uit van de akte van oprichting. In de statuten staan de regels van de vereniging. Zoals de naam, doelstelling, plaats en vestiging. Maar ook regels omtrent de besluitvorming, wijziging van de statuten en het opheffen van de vereniging.

Contract of brief

Bij een formele vereniging worden de statuten door de notaris opgesteld. Statutenwijziging moet dan ook via de notaris. Bij een informele vereniging is dat niet verplicht.

Naast de statuten kan de vereniging een huishoudelijk reglement opstellen. Hierin staan de interne regels van de vereniging. Dit reglement hoeft niet langs de notaris.

Lees ook: Statuten opstellen.

  • Het meervoud van statuten is Statuten
0
Je winkelwagen