is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Contributie

Contributie

Wat is een contributie?

Contributie is een financiële bijdrage. De leden van een vereniging betalen contributie. Dat kan jaarlijks, maandelijks of wekelijks zijn. Of per kwartaal. De contributie kan zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De opbrengst wordt gebruikt om de doelstelling van de vereniging uit te voeren.

Geld of donatie

De contributie kan per lid verschillen. Bijvoorbeeld een lager bedrag voor de jeugdleden of voor ouderenleden. Of voor leden die langer lid zijn een lagere contributie. Het staat de vereniging vrij om dit te regelen naar eigen inzicht. Als de vereniging de contributie wil wijzigen moet dit via de algemene vergadering.

  • Het meervoud van contributie is contributies
0
Je winkelwagen