is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Wat is een huishoudelijk reglement?

Een huishoudelijk reglement is opgesteld door de vereniging. In het reglement staan de interne regels en de werkwijze van de vereniging. Het is een aanvulling op de statuten. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. Is dat toch het geval? Dan gaan de statuten altijd voor.

Contract of brief

In het huishoudelijk reglement kan je bijvoorbeeld regels opnemen over het benoemen van commissies, het benoemen van ereleden, een vergaderschema opnemen of een bestuursfunctie nader beschrijven.

Voordeel van het huishoudelijk reglement is dat je er niet voor langs de notaris hoeft. Het wordt vastgesteld door het verenigingsbestuur tijdens de algemene vergadering.

Op deze site vind je een model voor een huishoudelijk reglement. In dit reglement staan de interne regels van de vereniging.

  • Het meervoud van huishoudelijk reglement is huishoudelijke reglementen
0
Je winkelwagen