is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Splitsingsakte

Splitsingsakte

Wat is een splitsingsakte?

Contract of brief

Een splitsingsakte is een notariële akte. In deze akte staat hoe het eigendom van een gebouw is gesplitst in appartementsrechten. Bij de splitsingsakte hoort ook een splitsingsreglement. In de splitsingsakte staat omschreven welk gedeelten gemeenschappelijk is en welk gedeelte voor privégebruik zijn. Het splitsingsreglement is meestal gebaseerd op een van de modelreglementen. Zie ook Modelreglementen VvE.

Deze akte is opgesteld door een notaris. De notaris zorgt voor inschrijving bij het kadaster.

De procedure voor het wijzigen van de splitsingsakte staat in de akte beschreven. Hiervoor is een besluit van de vereniging van eigenaren nodig. De wijziging gaat ook via de notaris.

De wettelijke regeling staat in de artikelen 5:106 en verder van het Burgerlijk Wetboek.

  • Het meervoud van splitsingsakte is splitsingsaktes
0
Je winkelwagen