is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Modelreglementen VvE

Modelreglementen VvE

Wat is een modelreglement?

Een onderdeel van een splitsingsakte is een reglement van splitsing. Voor dit reglement zijn meerdere modelreglementen opgesteld.

Splitsingsakte VvE

modelreglementen

Een appartement is een stukje mede-eigendom van het gehele gebouw. Door het gehele gebouw te verdelen in meerdere woning ontstaan er appartementsrechten. De notaris legt deze verdeling vast in een splitsingsakte. Hier zit een plattegrond bij waarop de grenzen tussen de verschillende appartementen zijn aangegeven. Er kunnen ook gezamenlijke ruimten zijn, zoals een tuin of hal.

Onderdeel van de splitsingsakte is het reglement van splitsing. In het reglement staan onder andere gedragsregels voor de eigenaren en een verplichte bijdrage voor gemeenschappelijk onderhoud.

Kadaster

De splitsingsakte moet bij het Kadaster zijn ingeschreven.

Het Kadaster biedt ook de mogelijkheid om het huishoudelijk reglement van de VvE te registreren. Dit is meestal niet verplicht. Maakt de VvE gebruik van een modelreglement van 2006 of van 2017? Dan is het wel verplicht om een eventueel huishoudelijk reglement in te schrijven in het Kadaster. En elke keer als je het huishoudelijk reglement aanpast moet je deze wijziging aan het Kadaster doorgeven. Is een ouder modelreglement van toepassing? Dan is het niet verplicht om het huishoudelijk reglement in te schrijven.

Modelreglementen VvE

In vrijwel alle notariële splitsingsakten zit een verwijzing naar het zogenaamde Modelreglement. In jouw splitsingsakte staat het jaartal vermeld van het Modelreglement dat van toepassing is. Modelreglement en de afwijkingen daarvan in de akte van splitsing vormen samen het reglement van splitsing.

Er zijn verschillende modelreglementen. Je hebt het splitsingsreglement, het ondersplitsingsreglement en het splitsingsreglement voor een serviceflat.

Deze informatie is afkomstig van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Lees meer notariële informatie over de rechten en plichten van appartementseigenaren.

    0
    Je winkelwagen