is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Vereffenen

Vereffenen

Wat is een vereffenen?

Rekenmachine of cijfers

Vereffenen betekent dat de bezittingen van de vereniging worden verkocht en de schulden afgelost. Vereffening vindt plaats na het ontbindingsbesluit. In dit ontbindingsbesluit staat een vereffenaar aangewezen. De vereffenaar wikkelt alle lopende verplichtingen af. Blijft er een positief eindsaldo over? Dan kan de vereffenaar dit uitkeren aan de leden van de vereniging. Tenzij in de statuten anders is bepaald.

    0
    Je winkelwagen