is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Verbieden lidmaatschap personeelsvereniging mogelijk?

Verbieden lidmaatschap personeelsvereniging mogelijk?

Werkgever wil lidmaatschap personeelsvereniging verbieden, kan dat?

Nee, de werkgever kan een lidmaatschap van de personeelsvereniging niet verbieden. Lidmaatschap van de personeelsvereniging valt ook onder de ontslagverboden.

Lidmaatschap verbieden?

verbieden

De werkgever wil de werknemers verbieden om lid te zijn van de personeelsvereniging. Dat kan zijn nadat er een conflict is ontstaan tussen de werkgever en de vereniging. Het komt ook voor dat er een onafhankelijke personeelsvereniging is opgericht. Niemand kan jou verbieden om ergens lid van te zijn.

Daarnaast kun je ook niet worden gedwongen om juist wel lid te worden.

Lidmaatschap andere verenigingen

Gelet op het grondrecht vrijheid van vereniging kan een werkgever ook niet het lidmaatschap van een andere vereniging verbieden. Ondanks dat werkgevers anders suggereren. Een voorbeeld is dat Defensie wilde dat militairen geen lid zijn van een outlaw motorclub. Zolang die motorclub niet is verboden door de rechter heeft de werkgever daar niets over te zeggen. Dat is natuurlijk anders als het gaat over het op het werk dragen van zichtbare emblemen van een dergelijke club. Ook kan een werkgever het lidmaatschap meewegen in de beoordeling van de medewerker. Verbieden blijft echter onmogelijk.

De personeelsvereniging verbieden

De werkgever kan een personeelsvereniging niet verbieden of ontbinden. Als een werkgever bezwaren heeft is de enige mogelijkheid gebruik te maken van het merkenrecht of handelsnaamrecht. Op grond daarvan kan een ondernemer optreden tegen het gebruik van de bedrijfsnaam door anderen, zoals een personeelsvereniging.

Ook kan een werkgever een eventuele bijdrage aan de vereniging stopzetten. Ook kan de inning van contributie via de salarisadministratie worden gestaakt. Kortom er zijn wel mogelijkheden om het de personeelsvereniging lastig te maken.

Misdragen bij PV als reden voor ontslag

Er zijn twee soorten personeelsfeestjes of uitjes. De ene wordt georganiseerd door de werkgever, bijvoorbeeld een kerstborrel op kantoor. De andere is georganiseerd door de onafhankelijke personeelsvereniging. In dat eerste geval kunnen misdragingen ook leiden tot sancties door de werkgever. Maar bij de tweede soort, die georganiseerd worden door de personeelsvereniging ligt dat niet zo eenvoudig.

Zo werd het ontslag op staande voet door de rechter teruggedraaid. De betreffende werkneemster had cocaïne gebruikt op een personeelsfeest. Dat feestje was georganiseerd door de personeelsvereniging en vond plaats in een kampeerboerderij.

  Personeelsvereniging Oprichten

  Eenvoudig geregeld Heel voordelig Start direct

  € 396,00

  Personeelsvereniging oprichten
  0
  Je winkelwagen