is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Vereniging ontbinden via de rechter

Vereniging ontbinden via de rechter

Kan de rechter een vereniging ontbinden?

Ja, in bepaalde gevallen kan de rechter een vereniging ontbinden. Dit kan op verzoek van het bestuur van de vereniging, een belanghebbende, of door het OM.

Ontbinding via de rechter

In bepaalde gevallen kan de rechter een vereniging ontbinden. De gevallen waarin dat mogelijk is staan in de wet. Dat kan wanneer:

 • De vereniging geen leden meer heeft.
 • In de statuten een bepaling hierover staat. In de statuten moet dan bepaalde situatie(s) staan welke tot gevolg heeft dat de vereniging kan worden ontbonden door de rechter. Als zo’n geval zich voordoet kan er ook een verzoek aan de rechtbank worden gedaan. Dit is niet een bestuursbesluit, maar een aparte bepaling in de statuten.

Wie kan dit verzoek bij de rechter indienen?

 • Het bestuur van de vereniging kan de rechter om ontbinding vragen;
 • Een belanghebbende. Bijvoorbeeld iemand die betrokken is bij de vereniging;
 • Het Openbaar Ministerie (OM) kan de rechtbank verzoek de vereniging te ontbinden.

Nadat de rechtbank de vereniging heeft ontbonden zorgt de griffier voor inschrijving hiervan in het handelsregister.

Dit staat regelt in artikel 2:19 van het Burgerlijk Wetboek.

Hoe gaat dit in de praktijk?

Om de vereniging door de rechter te laten ontbinden moet je een verzoekschrift sturen naar de rechtbank. Dit verzoekschrift kan worden gestuurd door het bestuur van de vereniging, door een belanghebbende of door het OM.

In dit verzoekschrift moet staan wie de vereniging wil ontbinden en op grond waarvan. Dus bijvoorbeeld omdat er geen leden meer zijn of omdat zich een bepaalde situatie voordoet die in de statuten staat.

Ontbinding op verzoek van het bestuur

Als er nog voldoende bestuursleden zijn kunnen de bestuurders het verzoek naar de rechtbank sturen. In de statuten staat hoeveel bestuurders hier minimaal voor nodig zijn. Het mandaat voor het bestuur moet afkomstig zijn van de Algemene Vergadering. Zolang er nog bestuursleden zijn, zijn er ook nog leden.

De rechter gaat dit verzoekschrift dan beoordelen. Het kan zijn dat hier een zitting op de rechtbank voor wordt gepland. Je ontvangt dan een oproep van de rechtbank. De uitspraak wordt naar de verzoekers, de bestuurders, verstuurd.

Ontbinding op verzoek van een belanghebbende

Een belanghebbende kan ook een verzoekschrift sturen aan de rechtbank om de vereniging te ontbinden. Ook hier geldt dat in het verzoekschrift moet worden opgenomen op grond waarvan de vereniging ontbonden moet worden. De verdere procedure is hetzelfde als bij ontbinding op verzoek van het bestuur.

Ontbinding op verzoek van het OM

De rechtbank kan op verzoek van het OM een vereniging ontbinden en deze verbieden. Een vereniging is verboden als deze in strijd handelt met de openbare orde. Dit kan op grond van artikel 2:20 van het Burgerlijk Wetboek.

Zo werd in 2018 de motorclub Satudarah Motorcycle verboden en ontbonden door de rechtbank in Den Haag. De Hoge Raad bevestigde deze uitspraak in 2020. Hiermee was de ontbinding definitief.

  Lees meer over Bestuur

  0
  Je winkelwagen