Notulen besluit Algemene Ledenvergadering opheffing vereniging

Documenten

[klantenvertellen_cijfer]

Notulen besluit Algemene Ledenvergadering opheffing vereniging

12.50

Geen leden meer of geen actieve leden meer? Dan is het een mogelijkheid om de vereniging op te heffen. Dat kan je zelf. De (overgebleven) leden nemen een besluit om de vereniging op te heffen. Je hoeft niet naar de notaris. Je kan dus zelf de volgende stappen nemen. Zorg dat je het besluit goed vast in notulen van de laatste vergadering.

In winkelwagen

Opheffing vereniging

overeenkomst ontbindenDe notulen om een besluit vast te leggen van de algemene ledenvergadering om de vereniging op te heffen. Als de vereniging geen activiteiten meer heeft kun je die het beste opheffen. Hiervoor moet een besluit zijn van de algemene ledenvergadering. Daarna moet kort een balans worden opgemaakt. Hierin staan de schulden en bezittingen. Alle schulden moeten worden voldaan. Blijft er dan nog een saldo over dan moet dit uitgekeerd in overeenstemming met de statuten. Zeker bij een vereniging met de ANBI-status is het van groot belang dat het batig saldo correct wordt uitgekeerd.

Wat je zelf invult in de notulen

De vergadering benoemt een zogeheten vereffenaar. Ze besluit ook wat er met een eventueel saldo moet gebeuren. Ze wijst ook de plek aan waar de administratie zal worden opgeslagen. Vergeet niet om de wijziging door te geven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • formele bepalingen over het besluit en de rechtsgeldigheid;
  • aanwijzen vereffenaar;
  • aanwijzen doel voor eventueel positief saldo;
  • wat is de opslagplaats administratie;
  • formele ondertekening.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Veel verenigingen zijn een tijdje niet meer actief. Er zijn steeds minder leden of er zijn geen vrijwilligers meer. Je kan de vereniging natuurlijk een slapend bestaan geven. Dat kost jaarlijks een klein bedrag voor de bankrekening en mogelijk enkele andere kosten. Je kan ook de vereniging formeel opheffen. Het opheffen van een vereniging kan je zelf. Je hoeft er dus niet voor naar de notaris. Dan kan je het saldo uitkeren aan het doel waar de vereniging voor is opgericht. Belangrijk voordeel is dat de bestuursleden ook niet aangesproken kunnen worden op de vereniging.
doehetzelfnotarisJe kunt een vereniging ook een ander doel geven. Maar de kosten van het oprichten van een nieuwe club zijn online erg laag. Vermoedelijk lager dan de kosten die de notaris in rekening brengt om de statuten van de vereniging te wijzigen. Voor het oprichten van een nieuwe vereniging, of het wijzigen van statuten kan je eenvoudig en goedkoop terecht op onze zustersite www.doehetzelfnotaris.nl

Extra informatie

Doelgroep

Stichting en Vereniging

Categorie

Financieel, Stichting en Vereniging