is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Vereniging oprichten bij de notaris

Vereniging oprichten bij de notaris

Wat doet de notaris?

De notaris is een jurist. Maar het belangrijkste verschil tussen een notaris en een advocaat is dat de notaris volgens de wet altijd onpartijdig dient te zijn. Tenzij hij/zij wordt ingehuurd als juridisch adviseur om met je mee te denken, bijvoorbeeld over de inhoud van de statuten.

De belangrijkste dienst die een notaris levert, is het vastleggen van zaken in notariële aktes. Dat doet hij/zij op verzoek, maar in een aantal gevallen is een notariële akte ook wettelijk verplicht. Zo’n akte heeft juridische rechtskracht. Koopovereenkomsten, overdrachten, schenkingen, wat er ook in wordt geregeld, de partijen die er hun handtekening onder zetten, zijn eraan gehouden. 

Heb ik een notaris nodig?

Een vereniging dient langs de notaris te gaan als deze volledige rechtsbevoegdheid wil verkrijgen. Dit is dan een formele vereniging. Dit houdt in dat de vereniging zelfstandig drager van de rechten en verplichtingen is. Deze status is belangrijk bij het aanvragen van subsidies en het accepteren van schenkingen. Je wordt daarbij eerder erkend dan wanneer je een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid bent. Dit is een informele vereniging. Deze status heb je als jouw vereniging niet bij notariële akte wordt opgericht.

De statuten

Voor verenigingen geldt dat de statuten het belangrijkst zijn. De notaris kan je adviseren bij het opstellen ervan. Onmisbare elementen zijn het doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden, de wijze van benoeming en ontslag van bestuursleden en het huishoudelijk reglement. Wijzigingen in de statuten kunnen alleen officieel worden gemaakt door de notaris. 

Wat de notariële akte betreft, kunnen verenigingen zelf beslissen hoe ze deze willen laten ontbinden. Soms volstaat een simpel briefje aan de notaris, soms moet er eerst een nieuwe akte worden opgesteld, voordat de oude vervalt. De notaris zal altijd met de contractpartijen overleggen hoe zij een eventuele ontbinding willen regelen. Dit wordt opgenomen in de statuten.

De kosten van notariële diensten

Notaris is een vrij beroep en daarom mag iedere notaris zijn eigen tarieven hanteren. Het loont dus om bij verschillende notarissen om een offerte te vragen en het is zelfs mogelijk om te onderhandelen over de prijs. Buiten de randstad zijn de tarieven over het algemeen lager en omdat je niet verplicht bent om een notaris in jouw eigen woonplaats te kiezen, kan het lonen om verder te kijken. Ben je het niet eens met de rekening van jouw notaris, dan kan je hem op basis van de Notariswet vragen om je op papier voor te rekenen hoe hij tot dat bedrag is gekomen. Blijf je het – ook na die specificatie – oneens met het bedrag, dan kan je de ringvoorzitter van de KNB, de beroepsorganisatie van notarissen, om een oordeel vragen. Hij zal je uitnodigen voor een gesprek en ook de notaris horen. Binnen acht weken doet hij uitspraak. Deze procedure is gratis.

Klachten

Als je ontevreden bent over de geleverde diensten van jouw notaris, kan je een officiële klacht indienen bij de Kamer van Toezicht. De Kamer huist in bij de rechtbank van het arrondissement waar de notaris gevestigd is. Dus:  je woont in Den Bosch, maar jouw notaris is gevestigd in Amsterdam. Dan dien je jouw klacht in bij de Amsterdamse Kamer van Toezicht. De Kamer beoordeelt de klacht en bekijkt of een minnelijke schikking mogelijk is. Gaat het echt om fundamentele zaken – de notaris heeft bijvoorbeeld zijn geheimhoudingsplicht geschonden – dan komt er een openbare zitting. Wordt de klacht gegrond verklaard, dan kan de Kamer van Toezicht de notaris waarschuwen, berispen, voor zes maanden schorsen of zelfs afzetten. Het indienen van een klacht bij de Kamer van Toezicht is gratis.

DoeHetZelfNotaris

Je kan ook via de DoeHetZelfNotaris jouw vereniging oprichten. Het grootste gedeelte kan je zelf online regelen. Je hoeft alleen langs de notaris om de statuten te ondertekenen. Dit scheelt ook veel in de kosten voor het oprichten van jouw vereniging.

  Vereniging oprichten

  Eenvoudig geregeld Heel voordelig Start direct

  € 425,00

  Vereniging Oprichten
  0
  Je winkelwagen