is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Vereniging staat in testament

Vereniging staat in testament

De vereniging staat in een testament, wat nu te doen?

De vereniging ontvangt een erfenis. Dat kan de vereniging niet zomaar aanvaarden. Daar zijn risico’s aan verbonden. Vandaar dat er ook regels voor zijn, zoals altijd beneficiair aanvaarden.

Vereniging in testament genoemd

Je kunt als natuurlijk persoon een vereniging in jouw testament opnemen. De vereniging erft dan van jou. Een formele vereniging kan een erfenis ontvangen in de vorm van een erfstelling en/of een legaat ontvangen. Bij een erfstelling is de vereniging tot erfgenaam benoemd. Bij een legaat ontvangt de vereniging iets uit de erfenis, maar is geen erfgenaam. Een informele vereniging kan alleen een legaat ontvangen. Die kan geen erfgenaam zijn.

Als de vereniging te horen krijgt dat de vereniging in een testament staat genoemd, hoe moet je dit dan aanpakken?

Eerst naar de statuten

Lees eerst de statuten van de vereniging door. Staat hier iets in over het ontvangen van erfenissen. Mag de vereniging wel erfenissen ontvangen? Als dat niet het geval is moet de vereniging de erfenis verwerpen. Het algemene vergadering besluit of zij de erfenis (beneficiair) aanvaarden of verwerpen.

Testament

Vraag het deel van het testament op waaruit blijkt dat de vereniging is genoemd. Dit vraag je op bij een van de erfgenamen of een executeur. In het testament staat of de vereniging is benoemd tot erfgenaam of dat er een legaat is nagelaten.

Vereniging als erfgenaam

Als de vereniging als erfgenaam is genoemd in het testament, moet de vereniging de erfenis altijd beneficiair aanvaarden. Er moet dan eerst een boedelbeschrijving worden opgesteld. Blijkt uit de boedelbeschrijving dat er meer schulden zijn dan bezittingen, dan kan de vereniging de erfenis alsnog verwerpen. Als de vereniging tot erfgenaam is benoemd, mag de vereniging ook meebeslissen over de afhandeling van de nalatenschap.

Als de vereniging de erfenis direct (zuiver) aanvaard, loopt de vereniging het risico op te moeten opdraaien voor de schulden. Dat wil je natuurlijk voorkomen.

Als er meer bezittingen zijn dan schulden, dan kan de vereniging de erfenis aanvaarden. De erfgenamen of executeur keren dit bedrag uit aan de vereniging.

Vereniging als enige erfgenaam

Geld of donatie

Als de vereniging als enige erfgenaam is benoemd, moet de vereniging de erfenis zelf afhandelen. Ook hier geldt dat de vereniging altijd het best de erfenis beneficiair kan aanvaarden.

De vereniging moet een verklaring van erfrecht aanvragen bij de notaris. In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn van een erflater. Deze verklaring is een bewijs dat de vereniging erfgenaam is.

De vereniging kan via onze zustersite DoeHetZelfNotaris een verklaring van erfrecht opvragen. Deze aanvraag gaat volledig digitaal. Je hoeft dus niet op kantoor bij de notaris te komen.

Vereniging ontvangt een legaat

De vereniging kan ook een legaat ontvangen. Een legaat is een geldbedrag of een duidelijk omschreven object. Deze kun je niet beneficiair aanvaarden. Het is aanvaarden of verwerpen. Een legaat kan geen schuld zijn.

Een legaat kan wel onder last zijn. Dan moet de vereniging iets uitvoeren om het legaat te kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld dat een tribune de naam van de erflater krijgt. Als een legaat onder last is, bekijk dan zorgvuldig of je het wel wil aanvaarden. Heeft de vereniging het legaat aanvaard, maar voldoet de vereniging niet aan de last? Dan kan een belanghebbende naar de rechter. De rechter kan het legaat dan laten vervallen.

Als de vereniging een legaat ontvangt, is deze geen erfgenaam in de formele zin van het woord. De vereniging hoeft dan ook niets te doen voor de afhandeling.

Erfbelasting

Bij het ontvangen van een erfenis of legaat moet de vereniging aangifte erfbelasting doen bij de Belastingdienst. De vereniging kan de SBBI status aanvragen voor een erfenis of legaat. Dan is de vereniging vrijgesteld van de erfbelasting. De vereniging moet wel aangifte doen bij de Belastingdienst.

Ontvangt de vereniging vaker erfenissen en/of legaten? Dan moet er per erfenis/legaat opnieuw de SBBI status worden aangevraagd.

    0
    Je winkelwagen