is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Verhouding ondernemingsraad personeelsvereniging

Verhouding ondernemingsraad personeelsvereniging

Heeft de ondernemingsraad iets te zeggen over de personeelsvereniging?

Nee, de oprichting van een personeelsvereniging vindt plaats door de personeelsleden. Het is dus geen activiteit van de onderneming. De ondernemingsraad heeft er dus niets over te zeggen, ook geen adviesrecht.

De OR en de personeelsvereniging

ondernemingsraad

Werknemers kunnen de wens hebben om voor en met hun (oud-)collega’s leuke dingen te organiseren. Het is verstandig en praktisch om dat te doen met een personeelsvereniging. Moet de ondernemingsraad, of de personeelsvertegenwoordiging toestemming geven voor de oprichting van een personeelsvereniging?

Rol ondernemingsraad

De OR is het medezeggenschapsorgaan waarin het personeel is vertegenwoordigd. Voor het kunnen oprichten van een personeelsvereniging is er geen goedkeuring, advies of instemming nodig van de ondernemingsraad.

De ondernemingsraad is namelijk alleen betrokken als de ondernemer een besluit wil gaan nemen. Een personeelsvereniging wordt op initiatief van de werknemers zelf opgericht en staat dan ook los van de ondernemer en onderneming. De personeelsvereniging is een zelfstandige rechtspersoon. Lees ook: Is een personeelsvereniging van de leden of het bedrijf?

Geen formele band tussen werkgever en pv

De werkgever heeft in beginsel geen formele band met de personeelsvereniging. Dat is anders als de werkgever gaat meebetalen aan de vereniging.

  Personeelsvereniging Oprichten

  Eenvoudig geregeld Heel voordelig Start direct

  € 396,00

  Personeelsvereniging oprichten
  0
  Je winkelwagen