is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Alles over de vrijwilligersverzekering

Alles over de vrijwilligersverzekering

Wat is het nut van een vrijwilligersverzekering?

Iedere organisatie die werkt met vrijwilligers moet een verzekering afsluiten. Als een vrijwilliger iets overkomt kan de schade enorm zijn. Veel gemeentes hebben een collectieve verzekering voor alle verenigingen.

De vrijwilligersverzekering

vrijwilligersverzekering
 1. Is het nodig om een verzekering af te sluiten?
  Jazeker. Bij het vrijwilligerswerk kunnen vrijwilligers letsel oplopen of kan materiële schade ontstaan. Als schade ontstaat tijdens het vrijwilligerswerk, dan keert een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet zomaar uit. Vandaar dat een vrijwilligersverzekering belangrijk is.
 2. Wie sluit de verzekering af?
  In Nederland hebben veel gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten voor hun vrijwilligersorganisaties. Meestal maken gemeenten gebruik van de vrijwilligersverzekering die door de VNG wordt aangeboden. Een klein deel van de gemeenten maakt gebruik van andere verzekeringenaanbieders. Let op: ook organisaties kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade die tijdens het vrijwilligerswerk ontstaat. Kijk of dit in de voorwaarden van de ‘gemeenteverzekering’ staat. Zo niet, dan is het verstandig dat een organisatie hiervoor een aanvullende verzekering afsluit.
 3. Zijn gemeenten verplicht een vrijwilligersverzekering af te sluiten?
  Nee, gemeenten zijn niet verplicht een vrijwilligersverzekering af te sluiten. De meeste gemeenten doen het wel om vrijwilligerswerk te stimuleren.
 4. Waar sluit je verzekeringen af voor vrijwilligers?
  Kijk eerst op de website wat de vrijwilligersverzekering van de gemeente dekt. Daarna kun je offertes opvragen bij diverse verzekeringsmaatschappijen. Vraag eventueel advies aan de vrijwilligerscentrale of een collega-organisatie.

Inhoud van de verzekering

 1. Wat dekt de vrijwilligersverzekering van de VNG?
  De VNG-verzekering kent twee varianten. In de basisverzekering zitten de aansprakelijkheid van vrijwilligers, ongevallen en persoonlijke eigendommen van vrijwilligers. De basisvariant dekt overigens niet alleen vrijwilligers, maar ook mantelzorgers en leerlingen die maatschappelijke stage doen. Daarnaast is er een plusvariant. Deze biedt extra verzekering voor aansprakelijkheid van de rechtspersoon (de vrijwilligersorganisatie), bestuurdersaansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid voor de rechtspersoon en rechtsbijstand.
 2. Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?
  Bestuurdersaansprakelijkheid geldt voor alle besturen van rechtspersonen. Dit houdt in dat bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade aan de eigen organisatie of aan derden. De schade kan ontstaan door foute bestuurlijke beslissingen of als een bestuurslid buiten zijn of haar taken of bevoegdheden handelt, of bijvoorbeeld er met de kas vandoor gaat. Voor de bestuurstaken geldt namelijk een collectieve verantwoordelijkheid. Hierdoor kunnen individuele bestuursleden persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die als gevolg van fouten van medebestuurders ontstaat.
 3. Wij hebben een verzekering via onze koepelorganisatie, zijn we nu dubbel verzekerd?
  Ja, dat kan als de gemeente ook een vrijwilligersverzekering heeft. Koepelorganisaties hebben vaak een eigen verzekering afgesloten voor hun leden. Dat doen ze omdat niet alle gemeenten dezelfde verzekering hebben afgesloten, waardoor de dekking in iedere gemeente anders is. Ook de specifieke organisatie-risico’s worden niet altijd afgedekt. Het blijft daarom belangrijk dat koepelorganisaties een aanvullende verzekering afsluiten.
 4. Is een ongevallenverzekering altijd nodig?
  Ja, simpelweg vanwege het feit dat een ongeluk in een klein hoekje zit, maar grote gevolgen kan hebben. Stel dat iemand blijvend letsel oploopt en langdurig behandeld moet worden waarvoor de verzekeraar geen dekking biedt?
  0
  Je winkelwagen