is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Zeven belastingtips voor VvE-leden

Zeven belastingtips voor VvE-leden

Welke kosten zijn aftrekbaar als je lid bent van een VvE?

Als je lid bent bij een VvE zijn bepaalde kosten aftrekbaar. Jouw aandeel in het vermogen van de VvE hoef je niet op te geven als deze verwaarloosbaar is. Als de VvE een lening heeft afgesloten kan je gebruik maken van de rente-aftrek eigen woning. Een betalingsachterstand of geldlening kan je ook in mindering brengen op het vermogen.

Hier vind je 7 belastingtips voor leden van een Vereniging van Eigenaren.

Tip 1: Een heel klein vermogen hoef je niet op te geven

Je moet jouw aandeel in het vermogen van de VvE in jouw aangifte in box 3 vermelden. Uit mededelingen van het ministerie van Financiën blijkt echter, dat je jouw aandeel in het vermogen van de VvE alleen hoeft op te geven als dit ‘van meer dan verwaarloosbare omvang‘ is. Met andere woorden: als het om een paar honderd euro gaat is het van verwaarloosbare omvang. Je zal er niet rijk van worden. Maar: alle kleine beetjes helpen.

Tip 2: Extra rente-aftrek

Heeft jouw VvE een lening afgesloten? Dan is jouw aandeel in de betaalde rente als ‘rente eigen woning’ aftrekbaar van de inkomstenbelasting (box 1). Kijk dus in de jaarrekening van de VvE of er een lening is afgesloten. Je kan jouw aandeel in de betaalde rente zelf berekenen. Je kan ook uitgaan van een opgave die je van de VvE-beheerder of penningsmeester krijgt.

Tip 3: Heb je een betalingsachterstand?

Het klinkt wellicht vreemd, maar als je een betalingsachterstand hebt dan kan je deze in mindering brengen op het vermogen dat je in box 3 van de inkomstenbelasting opgeeft.

Tip 4: Heb je geld geleend?

Als je geld hebt geleend om de eigenaarsbijdragen te kunnen voldoen, kan je het bedrag van die lening in mindering brengen op de rendementsgrondslag in box 3.

Tip 5: Jouw aandeel in het vermogen van de VvE

Bij de aangifte inkomstenbelasting moet je jouw aandeel in het vermogen opgeven in box 3. Dit is alleen nodig als jouw bezittingen meer waard waren dan € 30.000. De Belastingdienst publiceert de precieze bedragen. Dit bedrag is het ‘heffingsvrij vermogen‘. Als je een fiscaal partner hebt wordt dit bedrag verdubbeld.

Soms verstrekt de VvE-beheerder of de VvE-penningmeester een opgave. Maar je kan jouw aandeel ook zelf berekenen aan de hand van de balans van de VvE.

Tip 6: Controle van de jaarlijkse opgave

Vaak zal de VvE-beheerder of penningmeester opgave doen van jouw aandeel in het vermogen van de VvE. Het is belangrijk dat deze opgave klopt. Immers: als de opgave te hoog is, betaal je teveel inkomstenbelasting. En als de opgave (veel) te laag is, heb je kans op een naheffingsaanslag en zelfs op een boete.

De juistheid van de opgave is afhankelijk van de juiste weergave van de reservebedragen in de jaarrekening en van een goede verdeling op basis van de breukdelen.

Je kan zelf de opgave controleren. Maar het is aan te bevelen dat de kascommissie van de VvE alle opgaven ook controleert. Spreek dat dus in de ledenvergadering af!

Tip 7: Overdrachtsbelasting

Bij verkoop van jouw appartement hoeft de koper geen overdrachtsbelasting te betalen over het in de verkoopprijs begrepen aandeel in het onderhoudsreservefonds (en eventuele algemene reserve). Zorg dus dat de koopsom wordt gesplitst in een bedrag voor het appartement zelf en het aandeel in het fonds. Dat is direct in het voordeel van de koper (die de overdrachtsbelasting betaalt) maar indirect natuurlijk ook in jouw voordeel.
Zie er dus op toe dat de notaris de koopsom splitst.

Lees ook: Verlaagd btw-tarief voor werkzaamheden aan de woning.

    0
    Je winkelwagen