Beoordeel de kwaliteit van jouw VvE

Beoordeel de kwaliteit van jouw VvE

Beoordeel de kwaliteit van uw VvE

Beoordeel de kwaliteit van jouw VvE

Het bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE) moet van veel markten thuis zijn. Elke VvE heeft immers te maken met een veelheid van regels op het gebied van onder andere organisatie, financiën, onderhoud, verzekeringen en verenigingsrecht. Die regels staan verspreid in het Burgerlijk Wetboek, in de splitsingsakte en het modelreglement. En soms ook nog in het huishoudelijk reglement. Niet zo heel overzichtelijk dus en bovendien nogal ingewikkeld verwoord. Rechten, plichten en regels van de VvE>>

Hulpmiddel voor bestuur

Er is een reële kans dat het bestuur van een Vereniging van Eigenaren door de bomen het bos niet meer goed ziet. Of één of meer belangrijke bomen over het hoofd ziet. Er zijn online checklists die je als bestuur kunnen helpen om na te gaan in hoeverre jouw VvE aan de regelgeving voldoet en risico’s voldoende in de greep heeft.

Hulpmiddel voor VvE-leden

Met name voor aspirant-kopers van een appartement is het handig om aan de hand van een checklist na te gaan hoe de kwaliteit van een VvE is. Dat geldt des te meer als de aspirant-koper nog niet eerder met een VvE te maken heeft gehad. Maar ook voor appartementseigenaren die al langer lid zijn van een VvE is het nuttig om de kwaliteit van hun VvE te beoordelen. Op de jaarlijkse ledenvergadering heeft ieder lid immers gelegenheid om verbeterpunten naar voren te brengen.

Welke checklists zijn er?

Wij vonden voor jou de volgende checklists:
    •    VvE-OK-test van onder meer de gemeente Rotterdam;
    •    VvE-meter van Stichting VvE-Belang, belangenorganisatie voor appartementseigenaren.
Hieronder staat een korte recensie van deze checklists.

VvE-OK-test
Een wat beperktere test, bestaande uit 11 vragen die allemaal voorzien zijn van een toelichting. Na beantwoording van deze vragen verschijnt een korte boodschap op uw beeldscherm dat er “aandachtspunten zijn voor uw VvE” als u één of meer vragen negatief heeft beantwoord. Aardige toets voor kleinere VvE’s die alleen op een aantal hoofdzaken focust.

VvE-meter
Deze checklist van Stichting VvE-Belang vul je niet via internet in, maar op papier. Bij elk van de 19 vragen staat aangegeven hoeveel punten een score waard is. Zo zijn voor het hoofdonderdeel ‘Het functioneren van de VvE’ maximaal 9 punten te behalen en bij een score van 6 of meer punten is de organisatie van de VvE volgens de test goed. Enigszins merkwaardig, want dat zou betekenen dat bijvoorbeeld een VvE die nooit een algemene ledenvergadering houdt tóch ‘goed’ functioneert. Voor het hoofdonderdeel ‘De financiële positie van de VvE’ zijn maximaal 16 te scoren en geldt een score van 10 of hoger als voldoende. Een voordeel van deze VvE-meter is dat je de vragen plus jouw antwoorden op papier beschikbaar hebt.

Meer uitgebreide informatie

De genoemde checklists kunnen een heel handig hulpmiddel zijn voor bestuurders en (aspirant-)eigenaars van appartementen. Met name over de onderdelen waarop jouw VvE niet goed scoort, zal je méér willen lezen.