is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

De taken van de secretaris

De taken van de secretaris

Wat zijn de taken van de secretaris?

De secretaris stelt de agenda op en notuleert tijdens de vergaderingen. De secretaris zorgt dat de administratie op orde is.

De secretaris

secretaris

Een secretaris is onlosmakelijk verbonden met de voorzitter van de vereniging. Samen leiden ze de vergadering. De voorzitter zit de vergadering voor en de secretaris zorgt dat de agenda van tevoren wordt verstuurd en de besluiten worden genotuleerd.

Binnen de vereniging zijn er verschillende functies en taken, lees hier meer over.

De taken

De secretaris heeft meerdere taken:

 • De agenda van de vereniging opstellen en aan de leden versturen.
 • Erop toezien dat de algemene vergadering tijdig bijeen wordt geroepen.
 • Het notuleren tijdens de vergadering, en na de vergadering het verslag opstellen.
 • Het in de gaten houden van de procedures en het vastleggen van actiepunten.
 • De administratie in de gaten houden. Dit behoort grotendeels ook tot de taken van de penningmeester.
 • De inschrijven bij de Kamer van Koophandel in de gaten houden. Als er bijvoorbeeld een bestuurswissel plaatsvindt, moet de secretaris dit aan de Kamer van Koophandel doorgeven.

De bestuursleden kunnen ook onderling bepalen wie welke specifieke bestuurstaken krijgt toebedeeld.

Het notuleren van de vergadering

Het bestuur van de vereniging moet minimaal één keer per jaar vergaderen. In de statuten kan zijn bepaald dat dit vaker moet gebeuren. De secretaris moet in de gaten houden dat de vereniging op tijd vergaderd.

In de notulen van de vereniging moeten alle afspraken komen te staan die tijdens de vergadering zijn besproken. Aan de hand van die afspraken zijn vaak actiepunten gekoppeld. In de volgende vergadering wordt dan weer gekeken of al deze actiepunten zijn afgewerkt.

In artikel 2:38 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de secretaris van het bestuur ook optreedt als secretaris tijdens de algemene vergadering, tenzij de statuten anders bepalen.

  Lees meer over Bestuur

  0
  Je winkelwagen