Secretaris

Secretaris

Betekenis Secretaris

Contract of brief

Een secretaris maakt deel uit van het verenigingsbestuur. De taak van de secretaris is om bestuursaangelegenheden vast te leggen. In de statuten van de vereniging kan je de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de secretaris vastleggen. Deze taken kunnen in het huishoudelijk reglement specifieker zijn beschreven.

De secretaris is niet wettelijke verplicht om te notuleren bij bestuursvergaderingen. Zo’n taak kan bijvoorbeeld wel in het huishoudelijk reglement zijn opgenomen.

Samen met de penningsmeester en voorzitter vormt de secretaris het verenigingsbestuur.

  • Het meervoud van secretaris is secretarissen

0
Je winkelwagen