is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Foto’s op de vereniging en de AVG

Foto’s op de vereniging en de AVG

Mag ik foto’s en filmpjes gebruiken, die ik heb gemaakt?

In algemene zin kan je beeldmateriaal gebruiken. Is het beeld gemaakt op jouw vereniging? Je hebt meestal toestemming nodig van alle personen op de foto’s.

Algemene regels van de AVG

Over het publiceren van foto’s en filmpjes onder de AVG bestaan veel misverstanden. Daarom hier vier vuistregels hoe je daar mee om moet gaan.

Herkenbaar in beeld?

Allereerst: het gaat er om of mensen herkenbaar in beeld zijn. Een foto van een vergadering waarop iedereen op de rug gefotografeerd is, valt niet onder de AVG.

Foto’s op de website of op een social media account zijn al snel wel herkenbaar. Tenzij het heel veel mensen tegelijk betreft, of de mensen door kleding niet herkenbaar zijn.

Huishoudelijk gebruik

De tweede vuistregel: als mensen herkenbaar op de foto, of het filmpje staan, is het delen voor zogenaamd huishoudelijk gebruik toegestaan.

Deze grens is binnen een vereniging soms niet altijd even duidelijk. Als bijvoorbeeld de leden van een team foto’s in een WhatsApp groep delen valt dit niet onder de AVG. Als de vereniging relatief klein is en de gegevens staan niet op een openbaar toegankelijke website dan is er ook geen AVG.

Geoorloofd doel in de AVG

Ten derde: bepalend wat is het doel van de openbaarmaking?
Als er mensen herkenbaar op beeld staan en je gaat die openbaar maken op bijvoorbeeld een website, nieuwsbericht, social media etc, dan is de AVG van toepassing.

De eerste vraag is dan: wat is het doel van het publiceren?
Als het publiceren van de foto’s een journalistiek doel heeft dan is dat in Nederland toegestaan. Het begrip journalistiek mag je breed interpreteren. Je hoeft geen perskaart te hebben om hieronder te vallen. Ook de webmaster van de sportvereniging die foto’s van wedstrijden op de site plaatst valt onder het begrip voor journalistieke doeleinden. Het persbericht naar de lokale krant met een foto van het nieuwe bestuur: journalistiek doeleinde.
Je mag dus naar hartenlust fotograferen en publiceren zonder toestemming als het een journalistiek doel heeft.

Toestemming vragen

De vierde vuistregel: ga je de foto’s of filmpjes met herkenbaar mensen in beeld publiceren en dient dat geen journalistiek doel dan moet je toestemming vragen. Als je bijvoorbeeld regelmatig posts op facebook maakt met wedstrijdverslagen van de vereniging, dan is de AVG van toepassing. Het is als vereniging verstandig om dan expliciet toestemming te vragen aan de leden.
Hou er rekening mee dat de toestemming altijd weer ingetrokken mag worden. Als degene die op de foto staat de toestemming intrekt mag je geen foto van hem of haar meer gebruiken. Je moet het ook makkelijk maken om de toestemming weer in te trekken.

Portretrecht

Naast verzet op grond van de privacyregelgeving kan iemand zich ook beroepen op zijn portretrecht. Dat is een begrip uit het auteursrecht. Personen met een redelijk belang kunnen zich verzetten tegen gebruik van hun portret. Dat kunnen ze zeker als ze normaal gesproken geld kunnen verdienen met hun foto. Bijvoorbeeld omdat ze bekende Nederlander zijn. Een redelijk belang kan van alles zijn, zoals bijvoorbeeld dat je op een foto staat in een context die heel negatief is.

    Lees meer over Vraag

    0
    Je winkelwagen