is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Fusie stichting met vereniging

Fusie stichting met vereniging

Hoe fuseer je een stichting met een vereniging?

Je moet in beide organisaties het juiste besluit nemen. Per saldo hef je één van beide op. Daar gelden speciale regels voor.

Fusie van vereniging en stichting

Als je twee verschillende soorten organisaties gaat samenvoegen dan kies je voor de rechtsvorm van één van beide. De nieuwe organisatie is dus ofwel een vereniging ofwel een stichting. Je kan ook kiezen voor een samenwerking die minder ver gaat dan een fusie.

Wet of recht

Een fusie tussen een vereniging en een stichting gaat op dezelfde manier als tussen twee organisaties met dezelfde rechtsvorm. Het besluit tot fusie moet in beide organisaties door het daartoe bevoegde orgaan of de daarvoor aangewezen organen worden genomen. Net als voor de normale fusie ga je dus terug naar de statuten. Daar zal een procedure in beschreven staan voor dit besluit

De partijen hebben zelf de keuze of er een nieuwe rechtspersoon komt. Je kan ook kiezen voor de overgang van het vermogen van de vereniging of de stichting naar de andere partij.

Verschil in welke organisatie blijft

Het is een fundamenteel verschil of na de fusie een vereniging of een stichting ontstaat. Immers de stichting heeft geen leden.

  • Als de vereniging blijft bestaan, kan bij het besluit tot fusie worden bepaald dat betrokken partijen en donateurs van de stichting na de fusie lid kunnen worden van de vereniging. Natuurlijk kunnen donateurs ook donateur blijven van de vereniging.
  • Als de stichting blijft bestaan, kunnen de leden van de vereniging geen lid worden van de stichting. Hun lidmaatschap gaat door de fusie verloren. Wel kunnen zij zich als donateur of vrijwilliger aan de stichting verbinden.

Realiseer je dus dat bij het voortzetten als stichting de leden hun zeggenschap opgeven. Dat is een vergaand besluit. Het vergt een goede voorbereiding om de leden zover te krijgen.

Formele afronding

De fusie zal meestal via een notaris moeten plaatsvinden. De nieuwe organisatie heeft vaak een iets ander doel, een andere naam, of een andere aanpassing. Dat wil zeggen dat er een statutenwijziging moet komen. Dat kan alleen bij een notaris.

Is er in de bezittingen van de op te heffen organisatie sprake van onroerend goed, zoals een pand of terrein? Dan moet je altijd langs de notaris.

    Lees meer over Vraag

    0
    Je winkelwagen