Top 10 grootste politieke partijen 2021

Top 10 grootste politieke partijen 2021

Wat zijn de grootste politieke partijen in Nederland?

Ieder jaar publiceert het documentatiecentrum politieke partijen een lijst met de ledenaantallen van politieke partijen. In de tabel zie je welke partij de grootste is, dat is in 2021 FvD

De grootste partijen

Percentage

Nederland kent honderden politieke partijen. De meeste partijen zijn lokale partijen. Die zijn relatief klein. Er zijn enkele landelijke partijen. De algemene trend is dat er steeds minder mensen lid zijn van een politieke partij. Het totaalcijfer laat echter iets anders zien. Dat komt doordat Forum zoveel leden trekt. Zij zijn in hun eentje verantwoordelijk voor de groei van het aantal Nederlanders dat lid is van een politieke partij. Al met al zijn er in Nederland meer leden van de Golfbond dan van alle politieke partijen bij elkaar. Over alle verenigingen in Nederland is een dalende trend te zien.

Over 2021 zijn andere groeiers de Partij voor de Dieren, Groen Links en D66.

Tabel Politieke partijen op grootte

Tabel met ledentallen van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen per 1/1/2021 (let op dat is voor de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer).

NummerPartij20212020
1 (1)Forum FvD 45.32243.716
2 (2)PvdA40.95341.078
3 (3)CDA37.37539.187
4 (5)GroenLinks32.68530.438
5 (4)SP31.96032.196
6 (6)SGP29.34529.655
7 (7)D6627.12124.955
8 (8)ChristenUnie25.49525.238
9 (9)VVD25.03523.907
10 (10)PvdD19.17318.344
11 (11)50PLUS3.6594.982
12 (12)DENK2.9383.137
Totaal321.061316.833
Bron: documentatiecentrum politieke partijen

Politieke partijen zijn vereniging

Alle politieke partijen zijn een vereniging. Ook de PVV, alleen die heeft een afwijkende structuur. Bij de PVV kunnen mensen geen lid worden. De twee leden van de partij (minimaal aantal om een vereniging te kunnen hebben) zijn Geert Wilders en een speciaal hiervoor opgerichte stichting.

Vertegenwoordigers namens een politieke partij, zoals Tweede Kamerleden of gemeenteraadsleden zijn altijd lid van die partij. Het afnemende ledental is voor politieke partijen om verschillende redenen lastig. De partij heeft dan een kleinere vijver om deskundige volksvertegenwoordigers uit te vissen. Bovendien zijn leden financieel van belang voor de partij. Zij betalen contributies en doneren vaak extra geld ten tijde van de verkiezingen.

Nederland verenigingenland

Nederland is een land van verenigingen. Om hier meer inzicht in te krijgen hebben wij van verschillende soorten verenigingen in kaart gebracht welke de grootste zijn. Zo ontstaat langzaam een beeld van het verenigingsleven in Nederland.

    e-Boekhouden.nl

    0
    Je winkelwagen