is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Top 10 grootste studentenverenigingen 2022

Top 10 grootste studentenverenigingen 2022

Wat zijn de grootste studentenverenigingen?

Studentenverenigingen zijn lokaal georganiseerd. Het aantal leden ontloopt elkaar niet enorm. De grootste is het Amsterdamse Studentencorps A.S.C./A.V.S.V.

Studentenverenigingen

Rekenmachine of cijfers

Nederland kent een lange traditie van studentenverenigingen. Ze zijn er in soorten en maten. Bekend zijn de corpora. De kakkerige studentenverenigingen die meestal in het nieuws komen als er een misstand is. Dat doet geen recht aan die verenigingen.

Bij al die clubs leren studenten elkaar kennen, ondernemen activiteiten en vieren feest. Alle studentenverenigingen doen ook actief aan ondersteuning van maatschappelijke doelen. Van oorsprong waren er ook hier verenigingen gescheiden op basis van levensovertuiging. Ook zijn er verenigingen specifiek voor jongens en meisjes (geweest). Al deze oude scheidslijnen zijn inmiddels wel grotendeels geslecht.

Iedere studentenstad kent zijn eigen studentenverenigingen. Logischerwijs zijn de grootste studentensteden ook de plek waar je de grootste verenigingen vindt. Sommige verenigen hebben een lange historie. Tradities en gebruiken worden doorgegeven van jaar op jaar.

Tabel grootste studentenverenigingen

De grootste studentenverenigingen zijn lid van de Landelijke Kamer van Verenigingen

PlekVerenigingStadAantal leden
1A.S.C./A.V.S.V.Amsterdam2.700
2Albertus MagnusGroningen2.400
3VindicatGroningen2.200
4Delftsch Studenten Corps DSCDelft2.100
5VirgielDelft2.050
6L.S.V. MinervaLeiden1.900
7L.V.V.S. AugustinusLeiden1.900
8VeritasUtrecht1.800
9R.S.C./R.V.S.V.Rotterdam1.700
10U.V.S.V./N.V.V.S.U.Utrecht1.400
Bron: sites van de verenigingen

Stabiel ledental

De ledentallen van studentenverenigingen zijn relatief stabiel. Dat is niet verwonderlijk, de studentenaantallen zijn ook stabiel. Voor de verenigingen geldt bovendien dat de locaties, zoals sociëteiten meestal niet meer leden kunnen omvatten. Wil de vereniging meer leden toelaten dan zal de organisatie daar op berekend moeten zijn. Maar een nieuwe sociëteit of verenigingsgebouw is meestal niet voorhanden.

Wel zie je zo nu en dan nieuwe verenigingen ontstaan. Het stabiele ledental is redelijk afwijkend van het algemene beeld bij verenigingen zoals uit onze cijfers blijkt.

De meeste studenten in Nederland zijn trouwens geen lid van een studentenvereniging.

Nederland verenigingenland

Nederland is een land van verenigingen. Om hier meer inzicht in te krijgen hebben wij van verschillende soorten verenigingen in kaart gebracht welke de grootste zijn. Zo ontstaat langzaam een beeld van het verenigingsleven in Nederland.

    Lees meer over Vraag

    0
    Je winkelwagen