is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Het belonen van bestuursleden

Het belonen van bestuursleden

Kan je bestuursleden een vergoeding betalen?

Ja je kan de bestuursleden van een vereniging een vergoeding betalen. Je kan dan kiezen voor een onkostenvergoeding, een belastingvrije onkostenvergoeding of een werkelijke beloning.

Geen beloning

Een vereniging kan verenigingsbestuurders tegemoetkomen in de vorm van een onkostenvergoeding. Zo kan je ervoor kiezen de werkelijke kosten (reis- en verblijfskosten bijvoorbeeld) te betalen. Wil je een goede boekhouding voeren, zorg dan voor een declaratieformulier en duidelijke verantwoordelijkheden.

belonen

Een andere optie is het belonen in de vorm van vacatiegeld. Dat is een vaste vergoeding per vergadering of aanwezigheid.

Het is in dit geval gebruikelijk om alle bestuursleden hetzelfde bedrag te geven. De hoogte van het bedrag is vrij, zolang dit niet bovenmatig is. Leg het vacatiegeld in ieder geval in de statuten vast.

Er is een onbelaste vergoeding mogelijk. Die is vastgelegd in de fiscale vrijwilligersregeling.

Meestal is bestuurswerk gratis

Voor de meeste organisaties is het betalen van het bestuur niet aan de orde Er zijn meestal voldoende bestuurders die het voor niets willen doen. Vaak zijn er ook onvoldoende financiële middelen voorhanden om tot betaling over te gaan. Het betalen van bestuurders kan bovendien leiden tot gezagsverlies van het bestuur. De gewone leden kunnen oordelen dat het bestuur eropuit is er zelf beter van te worden. De beloning kan in dat geval de integriteit van de bestuurders aantasten.

Declaraties op uurbasis

Een andere vorm van honorering is die waarin de bestuurder op basis van de door hem verrichte werkzaamheden een declaratie indient, bijvoorbeeld op uurbasis.

Maar let op! De bestuurder maakt zichzelf hiermee tot een betaalde medewerker. Maar in de meeste verenigingen ontbreekt leiding en toezicht. Er is dus geen verantwoordelijke functionaris (zoals normaalgesproken bijvoorbeeld de directeur) die daarover zeggenschap heeft. Dit kan tot lastige situaties leiden.

Voorbeeld voor de statuten

Artikel 15: Bezoldiging
De bestuursleden ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

    Lees meer over Bestuur

    0
    Je winkelwagen