De vrijwilligersregeling 2022

De vrijwilligersregeling 2022

Wat is de vrijwilligersregeling?

De vrijwilligersregeling is een regeling waardoor verenigingen een onbelaste vergoeding kunnen geven aan vrijwilligers. Het bedrag dat belastingvrij mag worden verstrekt wissel per jaar.

De vrijwilligersregeling

De vrijwilligersregeling houdt kortweg in dat je een belastingvrij bedrag aan een vrijwilliger mag uitkeren, oftwel een vrijwilligersvergoeding. Je bent vrij om dit bedrag in te vullen, mits:

  •  Het niet meer dan 1800 euro per jaar is;
  •  en niet meer dan 200 euro per maand.

Daar vallen alle kosten onder die de vrijwilliger maakt tijdens het vrijwilligerswerk. Zoals kosten voor postzegels, speciale kleding en dergelijke, en reiskosten. Jouw organisatie mag een kilometervergoeding geven die kostendekkend is voor de gebruikte auto. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van 0,19 euro die voor werknemers in loondienst geldt. 

Belastingvrij

De vrijwilligersregeling:

  • Is met name bedoeld voor een standaardvergoeding van kleine kosten die de vrijwilliger maakt bij het uitvoeren van diens werkzaamheden.
  • Omdat over deze vergoeding geen belasting hoeft te worden betaald, kan je veel administratieve rompslomp voorkomen.
  • Je mag dus een vast bedrag per maand aan een vrijwilliger uitkeren, zonder dat je bewijzen van de precieze kosten aan de Belastingdienst hoeft te overleggen.
  • Daarnaast bestaat geen onzekerheid meer over of al dan niet loonheffing en premies moet worden ingehouden. Vergoedingen in het kader van de vrijwilligersregeling worden namelijk per definitie als een onbelaste vergoeding aangemerkt, ongeacht de werkelijke kosten.

Maar let op: de grenzen moeten wel letterlijk worden genomen. Je mag niet voor een eenmalige bijdrage het totaalbedrag van € 1.800 verstrekken. Dit moet wel naar ratio van maanden onderbouwd worden. Heeft iemand twee maanden werkzaamheden verricht, dan kan deze maximaal € 400 ontvangen.

Gelet op deze voorwaarde blijft het wel noodzakelijk de betalingen goed te administreren. De naam en het adres van de vrijwilliger zijn hierbij van belang. Bij betalingen per kas is het zinvol uit bewijstechnische overwegingen de vrijwilliger voor ontvangst te laten tekenen.

Overschrijding

Wanneer de grens van € 200 per maand of € 1.800 per jaar is overschreden, hoeft dit niet altijd direct tot problemen met de Belastingdienst te leiden. Bijvoorbeeld als de totale vergoeding slechts beperkt blijft tot een kilometervergoeding van € 1.800. Omdat de vrijwilliger alleen zijn werkelijke autokosten krijgt vergoed, is er in fiscale zin niets belastbaar. De vrijwilliger heeft dan ook niets te maken met de beroemde norm van € 0,19 per kilometer. Afhankelijk van het merk en type auto kunnen de werkelijke kosten oplopen tot € 0,68 per kilometer.

Het kan dus zo zijn dat als de grens wordt overschreden met werkelijk gemaakte kosten, er geen belasting zal worden geheven. Dit moet dan wel worden goedgekeurd door de Belastingdienst. Ook moet je dit kunnen aantonen met bewijzen als bonnen en kwitanties, wat leidt tot meer administratie.

Wanneer een vrijwilliger meer ontvangt dan dan de maximale vergoeding per jaar zou er sprake kunnen zijn van fictieve of een echte dienstbetrekking. Is dit niet het geval, dan moet de vrijwilliger het gehele ontvangen bedrag tot zijn inkomen rekenen. Het is dan resultaat uit overige werkzaamheden. Het is belastbaar voor de inkomstenbelasting. Dus ook als het bedrag slechts met 1 euro is overschreden, is het gehele bedrag van 1.801 euro belast. De kosten die hiertegenover staan (gemaakt tijdens uitvoeren vrijwilligerswerk) kunnen dan wel in aftrek gebracht.

    0
    Je winkelwagen