is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

De vrijwilligersregeling 2024

De vrijwilligersregeling 2024

Wat is de vrijwilligersregeling?

De vrijwilligersregeling is een regeling waardoor verenigingen een onbelaste vergoeding kunnen geven aan vrijwilligers. Het bedrag dat belastingvrij mag worden verstrekt wissel per jaar.

De vrijwilligersregeling

De vrijwilligersregeling houdt kortweg in dat je een belastingvrij bedrag aan een vrijwilliger mag uitkeren, oftwel een vrijwilligersvergoeding. De vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie en door ons gepubliceerd.

Daar vallen alle kosten onder die de vrijwilliger maakt tijdens het vrijwilligerswerk. Zoals kosten voor postzegels, speciale kleding en dergelijke, en reiskosten. Jouw organisatie mag een kilometervergoeding geven die kostendekkend is voor de gebruikte auto. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van 0,21 euro die voor werknemers in loondienst geldt. 

Belastingvrij

De vrijwilligersregeling:

  • Is met name bedoeld voor een standaardvergoeding van kleine kosten die de vrijwilliger maakt bij het uitvoeren van diens werkzaamheden.
  • Omdat over deze vergoeding geen belasting hoeft te worden betaald, kan je veel administratieve rompslomp voorkomen.
  • Je mag dus een vast bedrag per maand aan een vrijwilliger uitkeren, zonder dat je bewijzen van de precieze kosten aan de Belastingdienst hoeft te overleggen.
  • Daarnaast bestaat geen onzekerheid meer over of al dan niet loonheffing en premies moet worden ingehouden. Vergoedingen in het kader van de vrijwilligersregeling worden namelijk per definitie als een onbelaste vergoeding aangemerkt, ongeacht de werkelijke kosten.

Gelet op deze voorwaarde blijft het wel noodzakelijk de betalingen goed te administreren. De naam en het adres van de vrijwilliger zijn hierbij van belang. Bij betalingen per kas is het zinvol uit bewijstechnische overwegingen de vrijwilliger voor ontvangst te laten tekenen.

    Lees meer over Vraag

    0
    Je winkelwagen