Hoe houden we sponsors aan boord?

Hoe houden we sponsors aan boord?

Sponsors behouden

Contract of brief

Een sponsordeal voor één jaar is ‘waardeloos’. Partijen hebben wat aan elkaar gesnuffeld, wat geld of andere prestaties heen en weer geschoven en that’s it. Er is geen tijd geweest om echt waarde aan elkaar toe te voegen, geen tijd voor ‘communicatie door associatie’. Na een jaar ben je een bron van inkomsten kwijt en moet weer op zoek naar een nieuwe sponsor (tijd, energie, frustratie). En de sponsor ‘winkelt’ ook weer verder. Op zoek naar  een partij waarmee het wel langdurig klikt. Daarom: enkele tips die helpen om sponsors langer aan boord te houden.

  • Wijs één persoon aan als vast en enig aanspreekpunt voor de sponsor. Het concept van de ‘accountmanager’ spreekt het bedrijfsleven aan, hij of zij zorgt voor een goede band.
  • Dring aan op evaluaties. Van de sponsor hoeft het meestal niet, maar overtuig hen toch van het belang om eens per kwartaal of half jaar bij te praten. Verzamel ‘goed nieuws’ voor de sponsor. Een aankoop van een lid bij de sponsor, een krantenfoto waarbij sponsorreclame zichtbaar is, et cetera. En biedt ruimte voor klachten of suggesties.
  • Maak korte verslagen van ieder contact met de sponsor. Zo leer je hem en zijn communicatiewensen beter kennen. Kennis die waardevol kan zijn op het moment dat contractverlenging aan de orde komt.
  • Wees slim met contracttermijnen. Ga met grote sponsors contracten van minstens drie tot vijf jaar aan. Laat contracten van verschillende hoofdsponsors nooit in hetzelfde jaar aflopen. Heb je afgesproken dat een contract steeds stilzwijgend wordt verlengd, tenzij tijdig wordt opgezegd. Plan dan geen evaluatie vlak voor het einde van de opzegtermijn.
  • Doe tijdens de sponsorperiode eens wat extra’s (een bedankje rond de kerstdagen). Of houd bewust een opvallende tegenprestatie als troef achter de hand en verras de sponsor daarmee op een goed gekozen moment.

Bij ‘echte’ sponsoring worden gelijkwaardige prestaties over en weer geleverd. Toch voelen veel sponsors dat niet zo. Zij zijn de ‘gulle gever’, vinden zij … Ook al is dat soms niet terecht. Speel toch handig in op die emotie. Geef sponsors het gevoel dat ze echt bij de vereniging horen en toon af en toe met woorden en daden hoe blij je bent met de sponsoring!

Lees ook: alles over de sponsorcommissie.

    Je winkelwagen