Juridische gevolgen UBO inschrijven

Juridische gevolgen UBO inschrijven

Welke gevolgen heeft het als ik mij inschrijf als UBO?

Een vereniging is verplicht om een UBO in te schrijven. Dit heeft geen gevolgen op het gebied van aansprakelijkheid. Tenzij de gegevens niet of onjuist worden ingevuld. Dan kunnen er strafrechtelijke maatregelen worden opgelegd.

De UBO

UBO staat voor Ultimate Benficial Owner. Of in gewoon Nederlands; de uiteindelijk belanghebbende. De UBO is altijd een natuurlijk persoon, een mens van vlees en bloed. Deze persoon heeft meer dan 25% belang of feitelijke zeggenschap in de vereniging.

In de praktijk heeft dus praktisch geen enkele vereniging een UBO. Toch moet je nu wel een melding doen. In dat geval is er een pseudo-UBO. Dat zijn alle bestuursleden van de vereniging. Het enige doel van deze melding is dat er nu in het register namen van bestuursleden zijn vermeld die over de vereniging gaan. Juridisch heeft dit verder geen gevolgen.

In uitzonderlijke omstandigheden kan het zijn dat een vereniging aan een sponsor dit soort zeggenschap heeft gegeven. Dan is de sponsor de UBO.

Welke vereniging moeten UBO inschrijven?

Contract of brief

Een formele vereniging is verplicht om een UBO in te schrijven. Een informele vereniging hoeft nooit een UBO op te geven.

Dat is alleen anders als je via de vereniging een onderneming drijft.

Een vereniging van eigenaren hoeft geen UBO in te schrijven.

Je moet de UBO inschrijven via de website van de Kamer van Koophandel.

Niet inschrijven is strafbaar feit

Het is verplicht om vóór 27 maart 2022 de UBO in te schrijven. Heeft de vereniging geen UBO ingeschreven, dan is de vereniging in overtreding. Bureau Economisch Handhaving (BEH) van de Belastingdienst controleert hierop. De vereniging kan bijvoorbeeld een geldboete of een taakstraf krijgen.

De geldboete is maximaal iets meer dan € 22.000 of een celstraf van maximaal zes maanden en/of taakstraf. Het bestuur is collectief verplicht aan de wet te voldoen. Dat wil zeggen dat alle individuele bestuursleden vervolgd kunnen worden..

Juridische gevolgen van inschrijving UBO

Een inschrijving in het UBO register betekent niet dat het bestuurslid extra aansprakelijk is. Alleen het niet of onjuist invullen van de UBO-gegevens kan strafrechtelijke gevolgen hebben.

Als de gegevens juist zijn doorgegeven dan zitten er verder geen consequenties aan voor de bestuursleden. Het inschrijven als de UBO leidt dus niet tot een verhoogde aansprakelijkheid. Het register heeft uitsluitend tot doel om overheidsinstanties en dergelijke de mogelijkheid te geven om een UBO te vinden bij bijvoorbeeld witwassen en terrorisme.

Wie mag het register inzien?

Iedereen kan een uittreksel uit het UBO-register opvragen, tegen betaling. Net als bij het opvragen van een uittreksel uit het Handelsregister. Je kan zoeken per onderneming. Je kan bijvoorbeeld niet zoeken op persoon en kijken bij welke onderneming die als UBO staat ingeschreven.

Opsporingsinstanties kunnen dat wel. Zij kunnen op elke manier die ze willen gegevens uit het systeem halen. Door de koppeling op BSN of andere nummers zijn veel gegevens openbaar die dat nu niet zijn. Door de Europese koppeling kunnen ook buitenlandse organisaties in het register.

Wettelijke omschrijving UBO

De UBO van een vereniging is een natuurlijk persoon die:

  • direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang houdt in de vereniging;
  • direct of indirect meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de vereniging;
  • feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de vereniging.

Bestaat er binnen de vereniging niemand die aan deze definitie voldoet dat ga je over op de pseudo -ubo. Zoals hiervoor is uitgelegd zal in de praktijk bijna geen enkele vereniging een UBO kunnen aanwijzen.

    Je winkelwagen