is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Personeelsvereniging als spaarpotje

Personeelsvereniging als spaarpotje

Kan de personeelsvereniging sparen?

Ja zeker. Als er meer inkomsten zijn dan uitgaven kan de personeelsvereniging dat geld opsparen. Zo ontstaat een spaarpot met geld dat is bijeengebracht door de leden. Dat kan dan later besteed worden aan grote uitgaven of terugbetaald aan de leden.

Sparen in de personeelsvereniging

Kan de personeelsvereniging geld opsparen? Ja, dat kan zeker. De personeelsvereniging (ook wel personeelsfonds) kan in het kalenderjaar niet het hele budget opmaken. Dan kan de rest van dat budget nog wel in het volgend kalenderjaar worden gebruikt.

spaarpotje

Dat kun je dan gebruiken voor andere personeelsactiviteiten. Er is geen verplichting om de inkomsten gelijk te laten lopen met de uitgaven.

Een personeelsvereniging kan bijvoorbeeld een spaarpotje of reserves kweken. Dat kan met een bepaald doel: het jubileum van de organisatie bijvoorbeeld. Het kan ook om in het ene jaar iets groots te doen en het andere jaar niet.

Dit is aan de leden van de vereniging om te beslissen. Dat wil zeggen dat de leden van de PV hierover gaan. Zij stellen jaarlijks de begroting vast en keuren de jaarcijfers van het afgelopen jaar goed.

Spaarpotje en de Werkkostenregeling

Ook bij sparen geldt als er wordt voldaan aan de voorwaarden dat de bijdrage van de werkgever buiten de werkkostenregeling WKR wordt gehouden.

De bijdrage blijft dus onbelast vergoed door de werkgever. Dus nog een reden om een personeelsvereniging op te richten.

Uitkeren overtollig saldo

Als de vereniging niet erg actief was kan het zijn dat er een positief saldo is ontstaan. Wat moet er dan met dat opgespaarde geld gebeuren? Hier is een klein risico voor de eerder genoemde werkgeversbijdrage. Als de reserves bestaan uit deels door de werkgever betaalde bijdragen kunnen die niet langs deze weg uitgekeerd aan werknemers.

  Personeelsvereniging Oprichten

  Eenvoudig geregeld Heel voordelig Start direct

  € 396,00

  Personeelsvereniging oprichten
  0
  Je winkelwagen