is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Vermogen bij opheffing personeelsvereniging

Vermogen bij opheffing personeelsvereniging

Wat gebeurt er met het geld bij opheffen van de personeelsvereniging?

De bestemming van het vermogen bij opheffing staat niet van tevoren vast. Het kan zijn dat er iets in de statuten is geregeld. Is er niets geregeld dan moet de bestemming geregeld zijn met het opheffingsbesluit. Het geld kan dan eventueel terug naar de leden.

Naar wie gaat het geld bij opheffing personeelsvereniging

Je kan de personeelsvereniging opheffen of ontbinden. Daarvoor is een ontbindingsbesluit nodig van de verenigingsleden (Algemene Vergadering). Bij dat besluit moet ook een besluit komen wat er met het geld van de vereniging gaat gebeuren.

De bestemming van het restsaldo moet in overeenstemming zijn met wat de statuten daarover bepalen. Dat besluit is openbaar en zou minstens aan de leden gestuurd moeten worden. Dit is altijd bij alle verenigingen het geval. Bij de personeelsvereniging is de vraag belangrijk. De contributie is immers meestal direct van de salarissen afgetrokken.

Lees ook: Niet actieve personeelsvereniging.

Statuten bepalen bestemming van geld

In de statuten zal (meestal al) staan waar het geld naartoe zal gaan. Zo kan in de statuten staan dat het vermogen naar een andere organisatie met een vergelijkbaar doel gaat. Het vermogen bij opheffing is het saldo dat na betaling van de schuldeisers van de vereniging overblijft. Heel soms is het mogelijk dat het saldo naar de leden gaat. Het is dus niet verplicht en zeker niet altijd zo dat het geld naar de leden moet gaan. Het is al helemaal niet zo dat het geld bij opheffing ook altijd naar oud-leden moet gaan.

De statuten kunnen categorieën van leden bevatten. Hoeveel geld je dan als lid (terug)krijgt is dan afhankelijk van de categorie waarin je zit. Dat kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de duur van het lidmaatschap.

  Personeelsvereniging Oprichten

  Eenvoudig geregeld Heel voordelig Start direct

  € 396,00

  Personeelsvereniging oprichten
  0
  Je winkelwagen