is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Personeelsvereniging wijzigen

Personeelsvereniging wijzigen

Statutenwijziging personeelsvereniging

Soms is het nodig om de statuten van de personeelsvereniging te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat de statuten al heel oud zijn, de naam wijzigt, of omdat jullie aan de huidige wet- en regelgeving willen voldoen.

Wettelijke gezien zijn er niet veel regels voor de personeelsvereniging. Maar als je iets wilt wijzigen in de statuten moet je langs de notaris. Voor het wijzigen van de statuten moeten de leden van de personeelsvereniging stemmen. De wijziging moet worden goedgekeurd door de personeelsvereniging.

personeelsvereniging wijzigen

Helemaal nieuwe statuten zijn goedkoper

Als je via verenigingen.nl een aanvraag statutenwijziging indient, ontvang je compleet nieuwe statuten. Het is niet mogelijk om bestaande statuten op bepaalde punten te wijzigen.

Statuten zijn net een wetboek. Alle artikelen hebben een samenhang met elkaar. Als je bestaande statuten gaat wijzigen, dan moet je eerst de oude statuten overtikken, daarna de wijzigingen verwerken, dan alle verwijzingen nakijken en beoordelen of het eindresultaat voldoet aan de laatste wettelijke eisen. Zoals je begrijpt is dit een omslachtige en moeilijke oplossing. Die oplossing is dus duur.

Daarom kies je hier voor compleet nieuwe statuten voor jouw bestaande personeelsvereniging. Op hoofdpunten geef je de nieuwe wensen aan. Die nieuwe statuten worden gemaakt door de software en zijn al helemaal nagekeken.

Statuten aanpassen

Jouw statuten zijn ook direct aangepast aan de moderne tijd.

 1. Gewijzigde wetgeving en terminologie. In de afgelopen jaren zijn er wat termen gewijzigd. De beroemde algemene ledenvergadering bestaat niet meer. Die heet nu algemene vergadering. Het jaarverslag heet geen jaarverslag meer, dat is nu een bestuursverslag. Jaarstukken is nu voorbehouden aan de financiële verantwoording. Maak je nieuwe statuten, dan zijn al die termen ook weer helemaal bijgewerkt. De Kamer van Koophandel heet ook al jaren geen Kamer van Koophandel en Fabrieken meer.
 2. Vergadering bijeenroepen via de e-mail. Vaak staat in oude statuten dat een vergadering schriftelijk moet worden bijeengeroepen. In nieuwe statuten staat uitdrukkelijk dat dit ook via elektronische weg kan. Je hoeft het niet te doen, maar de mogelijkheid is wel aanwezig.
 3. Elektronisch stemmen. De oude statuten vereisen aanwezigheid op de vergadering om te kunnen stemmen. Nieuwe statuten maken het mogelijk dat mensen ook van afstand deelnemen aan de vergadering en eventueel elektronisch stemmen. Dit is zo geformuleerd dat de mogelijkheid niet gebonden is aan een bepaalde bestaande techniek.

Wat doe de notaris om de statuten te wijzigen?

De notaris zal alle gegevens controleren die jullie hebben opgegeven. Dus zijn de gegevens van de bestuursleden die komen tekenen, juist doorgegeven. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. Ook zal de notaris de door jullie bedachte wijzigingen doorlezen en eventueel vragen aan jullie stellen. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris om de statuten te ondertekenen.

Hoe werkt dat, statuten wijzigen?

Pak eerst de oude statuten erbij. Staat daar iets omschreven over het wijzigen van de statuten? Er zal in ieder geval een algemene vergadering moeten zijn die de wijziging goedkeurt. De vergadering zal iemand van het verenigingsbestuur de taak geven om de wijziging uit te voeren. Van het besluit moeten notulen worden gemaakt. De statutenwijziging moet overeenkomstig de huidige statuten zijn.

Wat regel je hier voor wijziging statuten?

Als je de statuten wijzigt via Verenigingen.nl, dan zijn een aantal keuzes al voor jullie gemaakt. De nieuwe statuten bevatten natuurlijk de juiste nieuwe wettelijke terminologie. Ook kun je eventueel elektronisch stemmen, de vergadering per mail bijeen roepen. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste personeelsverenigingen willen werken.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt nieuwe statuten voor je personeelsvereniging, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Gratis concept statuten
 • Bespreking bij de notaris voor de ondertekening van de statuten
 • Definitieve statuten

Daarnaast zijn er enkele administratieve handelingen nodig. Zoals dat de notaris de gegevens van de personeelsvereniging wijzigt bij het Handelsregister. Als er nog geen UBO-melding is gedaan, dan moet de notaris die nu direct in orde maken. Deze kosten zitten niet in het tarief.

  Personeelsvereniging Oprichten

  Eenvoudig geregeld Heel voordelig Start direct

  € 396,00

  Personeelsvereniging oprichten

  Personeelsvereniging Wijzigen

  Eenvoudig geregeld Heel voordelig Start direct

  € 396,00

  Personeelsvereniging oprichten
  0
  Je winkelwagen