Bezwaarschrift tegen vergunningsbesluit gemeente

Documenten

Bezwaarschrift tegen vergunningsbesluit gemeente

2.50

Bezwaar maken tegen het besluit door de gemeente over een vergunning. Het kan gaan om een verleende vergunning waar je last van hebt. Het kan ook gaan om het weigeren van een vergunning waar jullie om gevraagd hebben. Voor het indienen van het bezwaarschrift moet je belanghebbende zijn bij het verlenen van de vergunning.

In winkelwagen

Wil je korting? Word dan abonnee: Abonnement verenigingen.nl

Bezwaar tegen vergunningsbesluit

Voorbeeld van een bezwaarschrift tegen het besluit op een vergunning door de gemeente. Nadat de gemeente een besluit over een vergunning heeft genomen, kun je bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet je binnen zes weken na dat besluit indienen. Dat bezwaarschrift kan iedere belanghebbende indienen. Je kan bezwaar maken tegen een besluit om een vergunning te verlenen. Je kan ook bezwaar maken als er een afwijzing van de vergunningaanvraag is. Je weet dat het besluit is genomen, omdat de gemeente de belanghebbenden moet informeren.

Wat je zelf moet opnemen in het bezwaarschrift

Je moet zelf de feitelijke gegevens over het besluit opnemen, dus datum waarop besluit is genomen en dergelijke. Ook jouw eigen gegevens moet je opnemen. Inhoudelijk moet je jouw bezwaar omschrijven.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

 • gegevens besluit;
 • rechtmatigheid bezwaar;
 • gronden bezwaar;
 • verzoek te worden gehoord.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Binnen zes weken na een vergunningsbesluit om al dan niet een vergunning te verlenen door een gemeente kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift is een formele brief. Voor de rest zijn er geen eisen. Je kunt het bezwaar in je eigen woorden opschrijven. Het bezwaar moet je indienen bij hetzelfde orgaan dat eerder het besluit over de vergunning heeft genomen. Het bezwaar wordt daarna beoordeeld door een aparte bezwaarschriftencommissie.
Pas als je het niet eens bent met het besluit op jouw bezwaren kun je in beroep. Dan kun je naar een onafhankelijke rechter. Lees hiervoor over het onderscheid tussen een bezwaar en beroep.
Bij een beslissing op je eigen aanvraag ben je altijd belanghebbende. Bij het verlenen van een vergunning aan een ander ben je ook al snel belanghebbende. Bijvoorbeeld de gemeente geeft een vergunning voor een collecte door een vergelijkbare vereniging als die van jullie. Daar zou je bezwaar tegen kunnen maken.

  Extra informatie

  Doelgroep

  Overheid, Particulier, Stichting en Vereniging, Zakelijk

  Categorie

  Stichting en Vereniging  Je winkelwagen