Bezwaarschrift tegen verlenen vergunning door gemeente

Documenten

[klantenvertellen_cijfer]

Bezwaarschrift tegen verlenen vergunning door gemeente

gratis

Bezwaar maken tegen het verlenen van een vergunning door de gemeente. Voor het indienen van het bezwaarschrift moet je belanghebbende zijn bij het verlenen van de vergunning.

In winkelwagen

Wil je korting? Wordt dan abonnee: Abonnement verenigingen.nl

Bezwaar tegen vergunning

Voorbeeld van een bezwaarschrift tegen het verlenen van een vergunning door de gemeente. Nadat de gemeente een vergunning heeft verleend kun je binnen zes weken na dat besluit een bezwaarschrift indienen. Dat bezwaarschrift kan iedere belanghebbende indienen. Meestal zijn dat de buren of omwonenden van degene die bijvoorbeeld een bouwvergunning heeft ontvangen. Je weet dat het besluit is genomen, omdat de gemeente de belanghebbenden moet informeren.

Wat je zelf moet opnemen in het bezwaarschrift

Je moet zelf de feitelijke gegevens over de vergunning opnemen, dus datum waarop besluit is genomen en dergelijke. Ook jouw eigen gegevens moet je opnemen. Inhoudelijk moet je jouw bezwaar omschrijven.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • gegevens vergunning;
  • rechtmatigheid bezwaar;
  • gronden bezwaar;
  • verzoek te worden gehoord.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Binnen zes weken na een besluit om een vergunning te verlenen door een gemeente kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift is een formele brief. Voor de rest zijn er geen eisen, je kunt het bezwaar in je eigen woorden opschrijven. Deze wordt ingediend bij hetzelfde orgaan dat eerder het besluit over de vergunning heeft genomen. Het bezwaar wordt beoordeeld door een aparte bezwaarschriftencommissie. Pas als je het niet eens bent met het besluit op jouw bezwaren kun je in beroep. Dan kun je naar een onafhankelijke rechter. Lees hiervoor over het onderscheid tussen een bezwaar en beroep.
Er is een andere voorbeeldbrief waarmee u bezwaar kunt indienen tegen andere besluiten dan het verlenen van een vergunning. Ook is er een reeks aan gratis modellen voor bezwaren tegen OZB, Hondenbelasting en andere gemeentelijke besluiten.

Extra informatie

Doelgroep

Overheid, Particulier, Stichting en Vereniging, Zakelijk

Categorie

Stichting en Vereniging0
Je winkelwagen