is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Brief SBBI-regeling aanvragen

Producten

Brief SBBI-regeling aanvragen

7.50

De vereniging ontvangt een schenking of erfenis. De vereniging kan een vrijstelling aanvragen voor schenk- of erfbelasting bij de Belastingdienst door de SBBI-regeling aan te vragen. Daarvoor moet de vereniging wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De vrijstelling kun je vervolgens aanvragen bij de Belastingdienst.

In winkelwagen

betaalmogelijkheden
Abonnees ontvangen alle documenten gratis! Word nu Abonnee van verenigingen.nl

Categorie:

Brief SBBI-regeling aanvragen

De vereniging ontvangt een schenking of erfenis. In beginsel moet de vereniging hier belasting over betalen. Er zijn bepaalde uitzonderingen wanneer dat niet hoeft. De vereniging kan de SBBI-regeling aanvragen als de vereniging aan de voorwaarden voldoet. Met deze regeling hoeft de vereniging geen belasting te betalen over de schenking of erfenis. Hiervoor moet de vereniging wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • De vereniging streeft een sociaal belang na.
 • De feitelijke activiteiten van de vereniging komen overeen met de doelstelling.
 • De vereniging valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld.
 • De bestuursleden van de vereniging ontvangen alleen een onkostenvergoeding en/of een vacatiegeld dat volgens maatschappelijke normen niet te hoog is.
 • De vereniging is gevestigd in de Europese Unie, op de BES-eilanden, op Aruba, op Curaçao, op Sint-Maarten of in een ander door de Belastingdienst aan te wijzen land.
 • De vereniging gebruikt de schenking of erfenis voor het doel van de vereniging.

Voldoet de vereniging aan deze voorwaarden? Dan kan de SBBI-regeling worden aangevraagd. Deze status vraag je aan door een brief te sturen aan de Belastingdienst.

Wat moet je zelf invullen?

De brief is al helemaal ingevuld en opgebouwd. Je hoeft de gegevens alleen maar in te vullen. Het gaat om:

 • de gegevens van de vereniging;
 • de gegevens van de schenking/erfenis;
 • onderbouwing van de voorwaarden.

Lees meer: De SBBI-status voor een vereniging.  0
  Je winkelwagen