is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Rechtspersoon lid van vereniging

Rechtspersoon lid van vereniging

Kan een rechtspersoon lid zijn van een vereniging?

Ja, een rechtspersoon kan lid zijn van een vereniging. Een stichting kan bijvoorbeeld lid zijn van een vereniging. Ondernemers zijn vaak lid van een winkeliersvereniging of ondernemersvereniging.

Rechtspersoon

Er zijn verschillen tussen rechtspersonen en natuurlijke personen. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld een (formele) vereniging, een stichting en een BV. Natuurlijke personen zijn mensen van vlees en bloed. Een rechtspersoon kan, net als een natuurlijk persoon, verplichtingen aangaan, vermogen opbouwen en aansprakelijk worden gesteld.

Dus een onderneming, vereniging of stichting kan zo ook lid zijn van een vereniging.

Wie kunnen in het bestuur?

rechtspersoon lid

Het bestuur van de vereniging bestaat uit (een deel van) de leden van de vereniging. Omdat een rechtspersoon ook een lid kan zijn, kan deze ook deelnemen aan het bestuur. Deze zal dan wel moeten zijn vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon.

Onderscheid tussen leden

Een vereniging kan onderscheid maken tussen de leden. Dit staat in de statuten. Deze leden hebben verschillen rechten en plichten in de vereniging. Zo kan het zijn dan bepaalde leden niet aanwezig mogen zijn bij de algemene vergadering en geen stemrecht hebben.

Een bekend voorbeeld is een lagere contributie voor kinderen, studenten of 65-plussers. In de statuten kan zijn bepaald dat rechtspersonen bepaalde rechten niet hebben binnen de vereniging.

Veel voorkomende verenigingen met rechtspersonen

Een vereniging met uitsluitend rechtspersonen komt veel voor. Een dergelijke vereniging van verenigingen noem je een federatie of bond. Bijvoorbeeld alle sportbonden bestaan uit aangesloten verenigingen. Een bond is eigenlijk dan een vereniging van verenigingen. Zo bestaat de KNVB uit een groot aantal voetbalverenigingen. Ook ondernemersverenigingen of winkeliersverenigingen bestaan uit personen en rechtspersonen.

Brancheverenigingen hebben ook leden die op zichzelf weer rechtspersonen zijn. Je kan zeker bij verenigingen met ondernemers hebben dat de leden bestaan uit zelfstandige ondernemers en uit BV’s. Je moet dan bij de besluitvorming zorgen dat alle leden op een zelfde manier kunnen deelnemen. Belangrijk is de wijze waarop de BV vertegenwoordigd is in de vereniging. Kunnen wisselende personen zich melden namens de BV? Zijn de mensen die namens de BV komen wel bevoegd om namens de BV besluiten te nemen?

Coöperatie

Rechtspersonen kunnen zich ook verenigingen in een coöperatie. Dat is een rechtspersoon die lijkt op een vereniging. De coöperatie is echter gericht op het samen gaan ondernemen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld melkcoöperaties. Alle aangesloten bedrijven leveren hun melk aan de coöperatie. Die bewerkt de melk en verkoopt die. De winst gaat naar de elden van de coöperatie en dat zijn de melkveehouders.

    e-boekhouden.nl
    0
    Je winkelwagen