is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Stemrecht onbekwaam verenigingslid

Stemrecht onbekwaam verenigingslid

Mag een onbekwaam verenigingslid zijn of haar stemrecht uitoefenen in de vereniging?

In beginsel mag een onbekwaam verenigingslid zijn of haar stemrecht uitoefenen. In de statuten kan echter anders zijn besloten.

Stemrecht voor onbekwaam verenigingslid

De hoofdregel is dat ook het onbekwame verenigingslid zijn of haar stemrecht mag uitoefenen in de algemene vergadering van de vereniging. Onbekwame verenigingsleden zijn bijvoorbeeld minderjarigen, dus een lid dat nog geen 18 jaar oud is.

Statuten kunnen anders bepalen

De statuten van de vereniging kunnen echter uitsluiten dat een onbekwame stemrecht mag uitoefenen. Mocht je dit nog niet in de statuten hebben staan, dan kan dat alsnog via een statutenwijziging. Als de statuten niks anders bepalen, dan heeft een onbekwaam verenigingslid wel stemrecht. Dat stemrecht kan dan worden uitgeoefend door zijn wettelijke vertegenwoordiger, meestal de ouders.

Lees ook: Kunnen de leden ook elektronisch stemmen?

    e-boekhouden.nl
    0
    Je winkelwagen