is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Kunnen de leden ook elektronische stemmen?

Kunnen de leden ook elektronische stemmen?

Kunnen de leden ook elektronische stemmen?

Ja, dat kan. De mogelijkheid moet wel in de statuten zijn opgenomen. Tijdens het elektronische stemmen moet er ook aan een aantal vereisten worden voldaan.

Elektronisch stemmen

elektronisch stemmen

Tijdens de algemene vergadering van de vereniging kunnen leden stemmen over besluiten tijdens de vergadering. Deze stemmen kunnen de leden op de vergadering zelf in persoon of elektronisch doen. Soms is het wenselijk om leden elektronisch te laten stemmen. Bijvoorbeeld wanneer er bij de vergadering een lage opkomst is. In dat geval kan de wens bestaan om leden elektronisch (en daardoor makkelijk) te laten stemmen. Het is ook een andere manier om de leden bij de vereniging te betrekken. Denk daarbij aan stemmen via internet, video-gesprek of per e-mail.

Eisen

Voor het elektronisch stemmen gelden een paar eisen:

  • Het lid moet identificeerbaar zijn (denk bijvoorbeeld aan een persoonlijke account met wachtwoord voor de website waarop het lid kan stemmen).
  • Het lid moet de vergadering live kunnen volgen.
  • En het lid moet daadwerkelijk kunnen stemmen.

Het is wettelijk niet vereist dat het lid ook kan meepraten tijdens de vergadering. De statuten of het huishoudelijk reglement kunnen dat wel eisen.

Elektronisch stemmen is dus mogelijk, maar die mogelijkheid moet wel in de statuten staan. Als je elektronisch stemmen wil opnemen in de statuten moet je dus de statuten wijzigen. Het is daarbij ook belangrijk om ook uit te werken hoe en waar er elektronisch kan worden gestemd. Dat kan in de statuten, maar ook in een losse regeling. Verder kan je in de statuten bepalen dat een lid 30 dagen vóór de vergadering al elektronisch kan stemmen.

Lees ook: Stemrecht onbekwaam verenigingslid.

Oproepen per mail mag altijd

De vergadering bijeen roepen via de mail mag altijd. Het is al vrij lang vaststaand dat email gelijk staat aan brief.

Het is altijd aan de vereniging zelf om dit te bepalen. Als de leden prijs blijven stellen op ouderwetse schriftelijke communicatie, dan hebben zij het laatste woord.

    e-boekhouden.nl
    0
    Je winkelwagen