is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Gekwalificeerde meerderheid

Gekwalificeerde meerderheid

Wat is een gekwalificeerde meerderheid?

Percentage

Bij een gekwalificeerde meerderheid is er pas sprake van een meerderheid indien is voldaan aan aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de statuten. Er kan een verhoogd quorum gelden. Dat is een minimaal aantal van de stemmen dat aanwezig moet zijn. Of een verhoogde meerderheid, zoals 2/3 of 3/4.

Een gekwalificeerde meerderheid kan zijn voorgeschreven voor belangrijke besluiten. Bij een vereniging van eigenaren kan je bijvoorbeeld denken aan het wijzigen van de splitsingsakte.

Naast de gekwalificeerde meerderheid bestaat er de gewone meerderheid.

    0
    Je winkelwagen