Statuten opstellen

Statuten opstellen

Statuten opstellen

Statuten vereniging

Als de vereniging bij notariële akte wordt opgericht, moeten de volgende punten in de statuten worden opgenomen:

 • De naam en de plaats van vestiging;
 • Het doel;
 • De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging;
 • De wijze van bijeenroeping van de Algemene Vergadering;
 • De wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
 • De bestemming van het batig saldo van de vereniging na ontbinding.

Wat neem je verder op in de statuten:

 • Doelstelling;
 • Rechten en plichten van leden;
 • Jaarlijkse bijdragen;
 • Bestuur en bestuurstaken;
 • Algemene vergaderingen en besluitvorming;
 • Toegang en stemrecht;
 • Voorzitterschap;
 • Statutenwijzigingen;
 • Huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement

Het gebruik van ruimten en materialen, de gang van zaken in de kantine, regels op het gebied van kleding, afspraken over het bijeenroepen van vergaderingen en het bijhouden van de financiële administratie. Dit zijn allemaal voorbeelden van dagelijkse, praktische regels en procedures die je in het huishoudelijk reglement kunt vastleggen.

Het maken van zo’n reglement is niet verplicht. Het is natuurlijk wel handig: als iedereen binnen de vereniging weet welke regels er zijn. Dat werkt een stuk prettiger en efficiënter en worden problemen voorkomen. Als de organisatie een huishoudelijk reglement heeft, moet iedereen er zich aan houden.

Het is gebruikelijk dat binnen een vereniging de algemene vergadering het huishoudelijk reglement vaststelt en wijzigt. Als het strijdig is met de statuten, gaan de statuten voor. In de praktijk betekent dat meestal dat het huishoudelijk reglement zal worden aangepast.

  0
  Je winkelwagen