is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Statuten opstellen

Statuten opstellen

Wat komt er in statuten van een vereniging?

De statuten bevatten vaste punten die altijd voorkomen, zoals de naam en het doel. Ook staan de algemene regels in de statuten, zoals wie er lid kan zijn en hoe een vergadering bijeen wordt geroepen.

Statuten vereniging

Statuten van een vereniging maakt de notaris. Althans bij de formele vereniging. Richt je de statuten via deze site op, dan maakt de intelligente software de statuten. Dat is altijd beter dan zelf gaan klussen. Door de vele wijzigingen in de wetgeving is het best lastig om zelf goede statuten te maken. Bovendien, als je het zelf maakt heeft de notaris heel veel werk om het te controleren.

Als de vereniging bij notariële akte wordt opgericht, moeten de volgende punten in de statuten worden opgenomen:

 • De naam en de plaats van vestiging;
 • De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging;
 • De wijze van bijeenroeping van de Algemene Vergadering;
 • De wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
 • De bestemming van het batig saldo van de vereniging na ontbinding.

Wat neem je verder op in de statuten:

statuten
 • Doelstelling;
 • Rechten en plichten van leden;
 • Jaarlijkse bijdragen;
 • Bestuur en bestuurstaken;
 • Algemene vergaderingen en besluitvorming;
 • Toegang en stemrecht;
 • Voorzitterschap;
 • Statutenwijzigingen;
 • Huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement

Het gebruik van ruimten en materialen, de gang van zaken in de kantine, regels op het gebied van kleding, afspraken over het bijeenroepen van vergaderingen en het bijhouden van de financiële administratie. Dit zijn allemaal voorbeelden van dagelijkse, praktische regels en procedures die je in het huishoudelijk reglement kunt vastleggen.

Het maken van zo’n reglement is niet verplicht. Het is natuurlijk wel handig: als iedereen binnen de vereniging weet welke regels er zijn. Dat werkt een stuk prettiger en efficiënter en worden problemen voorkomen. Als de organisatie een huishoudelijk reglement heeft, moet iedereen er zich aan houden.

Het is gebruikelijk dat binnen een vereniging de algemene vergadering het huishoudelijk reglement vaststelt en wijzigt. Als het strijdig is met de statuten, gaan de statuten voor. In de praktijk betekent dat meestal dat het huishoudelijk reglement zal worden aangepast.

Lees ook: Wat is een huishoudelijk reglement en wat moet erin staan?

  Vereniging oprichten

  Eenvoudig geregeld Heel voordelig Start direct

  € 425,00

  Vereniging Oprichten
  0
  Je winkelwagen