is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Niet actieve personeelsvereniging

Niet actieve personeelsvereniging

Wat te doen bij een niet actieve personeelsvereniging?

Er zijn twee wegen. De eerste is om het bestuur over te nemen en nieuwe activiteiten te starten. De tweede is om een besluit te nemen om de vereniging op te heffen. Voor beide heb je een besluit van de algemene verenigingsvergadering nodig.

Niet actieve personeelsvereniging

De personeelsvereniging organiseert geen activiteiten meer. Wel betalen de werknemers iedere maand contributie via hun loonstrookje. Wat kan je hieraan doen?

niet actieve personeelsvereniging

Je zal je voorstel moeten doen in de algemene vergadering. Een personeelsvereniging moet in ieder geval jaarlijks een algemene vergadering uitschrijven. Tijdens die vergadering moet de jaarrekening van de vereniging worden vastgesteld door de leden. De jaarrekening geeft inzage in de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Hierdoor kunnen de leden zien wat het verenigingsbestuur doet met de bijdragen van de verenigingsleden.

Slapende personeelsvereniging

Het statutair doel van een personeelsvereniging is het organiseren van activiteiten voor de leden. Als het bestuur geen activiteiten meer organiseert, dan kan de ledenvergadering het bestuur ontslaan. Daarna kan de vergadering een nieuw bestuur kiezen. Voor het ontslag moeten er meer voorstemmen dan tegenstemmen zijn. Het is niet nodig dat alle leden meestemmen. Ook bestuurders die voor bepaalde tijd zijn benoemd, kan je tussentijds ontslaan. Minder vergaand is om in overleg te treden met de bestuurders over vrijwillig ontslag. Let op: de statuten kunnen voorwaarden stellen aan de geldigheid van een ontslagbesluit.

Opheffing personeelsvereniging

Soms is er iets geregeld in de statuten. Bijvoorbeeld dat de personeelsvereniging automatisch wordt ontbonden (opgeheven) na een bepaalde periode van inactiviteit. Ook kan de personeelsvereniging door een ontbindingsbesluit van de algemene vergadering worden opgeheven. Je moet dan op de vergadering voorstellen om de vereniging op te heffen. In dat geval zou het ook kunnen dat het geld dat in de vereniging zit wordt uitgekeerd aan de leden.

Lees ook: Personeelsvereniging van organisatie die niet meer bestaat.

  Personeelsvereniging Oprichten

  Eenvoudig geregeld Heel voordelig Start direct

  € 396,00

  Personeelsvereniging oprichten
  0
  Je winkelwagen