is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Verschillen tussen een vereniging en een stichting

Verschillen tussen een vereniging en een stichting

Wat is het verschil tussen een vereniging en een stichting ?

Er zijn forse verschillen. De vereniging heeft leden, de stichting niet. In de stichting is het bestuur de baas, bij de vereniging de leden.

Belangrijke vraag vooraf

verantwoordelijk

De verschillen tussen een vereniging en een stichting zijn fundamenteel. Door het maken van een verkeerde keuze kan het zijn dat je in strijd met de wet gaat handelen. En kom je er achteraf achter dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt, dan kan een wijziging van rechtsvorm flink in de papieren lopen. Praktisch gezien is het eigenlijk niet mogelijk om van een vereniging een stichting te maken en andersom.

Maak jouw keuze tussen het oprichting van een stichting en het oprichten van een vereniging op basis van alle beschikbare informatie. Wat zijn de concrete plannen voor het eerste jaar? Welke ontwikkelingen zullen zich de eerste vijf jaar voordoen?

Verschillen tussen een vereniging en een stichting

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen een vereniging en een stichting? Om te beginnen vergelijken we de stichting met de formele vereniging. Dat is de vereniging die bij een notaris is opgericht.

 • Een vereniging heeft leden, een stichting niet. Dit laatste is bij wet geregeld. Hebben bepaalde personen binnen een stichting een rol die op dat van een lid lijkt, dan overtreedt de stichting de wet. Daarnaast is een vereniging in de praktijk democratischer dan een stichting. Een vereniging moet een Algemene Vergadering hebben. Een stichting is om deze reden doorgaans slagvaardiger dan een vereniging.
 • Stichtingsbestuurders worden door het bestuur gekozen. Bij een vereniging benoemen de leden een verenigingsbestuur dat verantwoording aan hen aflegt. Een stichting heeft geen leden die het bestuur controleren en hoeft zich niet bij een algemene ledenvergadering te verantwoorden. Wel zijn er andere betrokkenen zoals donateurs of subsidieverstrekkers die graag willen weten wat er met hun geld gebeurt.
 • Op stichtingen is een ander deel van het Burgerlijk Wetboek Boek 2 (Boek 2, Titel 5) van toepassing dan op Verenigingen (Boek 2, Titel 2).  
 • Een stichting moet verplicht via de notaris  worden opgericht (al dan niet via testament) en bij de Kamer van Koophandel (KvK) worden ingeschreven.  Een vereniging opgericht bij de notaris en ingeschreven bij de KvK is een formele vereniging.
 • Eisen aan statuten van een stichting zijn anders dan die van een formele vereniging. Statuten van een vereniging kunnen alleen door de Algemene Ledenvergadering worden gewijzigd. Bij een stichting kan dit door het bestuur, maar ook door de Rechtbank.   
 • Nalatenschappen zijn voor veel stichtingen een belangrijke bron van inkomsten. Indien de stichting een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, is deze geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een vereniging is hiervan vrijgesteld als ze een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is.  

Een eenvoudige vereniging

Er is nog een mogelijkheid. Naast de formele vereniging die je opricht bij de notaris is er ook de veel eenvoudiger informele vereniging. Daarvoor hoef je niet langs de notaris. Deze vereniging is geschikt voor kleine groepjes of clubjes. Je kan als je wilt statuten opstellen en ook de vereniging inschrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Lees meer over de verschillen in verenigingsvormen  

Een stichting en een formele vereniging kan erven en registergoederen als een pand of grond bezitten. Een informele vereniging kan geen onroerend goed (registergoederen) hebben en kan geen erfgenaam zijn.  

Video over verschil vereniging en een stichting

Er is een aantal duidelijke filmpjes op YouTube over het verschil tussen een stichting en een vereniging.

Zoals deze:

  Vereniging oprichten

  Eenvoudig geregeld Heel voordelig Start direct

  € 425,00

  Vereniging Oprichten
  0
  Je winkelwagen