is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Verschillende soorten verenigingen

Verschillende soorten verenigingen

Welke soorten verenigingen bestaan er?

Om te beginnen is er de formele en de informele vereniging. Daarnaast bestaan er ook onderverenigingen. Eigenlijk zijn er in de praktijk enorm veel verschillende verenigingen.

Soorten verenigingen

Er zijn enorm veel verschillende soorten verenigingen in Nederland. Dat komt omdat er vrijheid van vereniging bestaat. Iedere vereniging kan zijn eigen regels opstellen. De leden zijn verplicht een blauwe kaboutermuts op te zetten. Het kan. Juridisch is er een onderscheid tussen de formele vereniging en de informele vereniging. Hieronder tref je de verschillen aan.

Praktisch is het eigenlijk als volgt. Als je met twee mensen regelmatig bij elkaar komt dan kun je dat al een vereniging noemen. Iedere leesclub is dus al een vereniging. Hoe meer regels jullie samen bedenken, hoe formeler het is. Daarnaast heb je dan de juridische formalisering. Je kunt die onderlinge regels vastleggen in statuten. Dat kun je zelf of bij de notaris. Bovendien kan je besluiten de vereniging in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Daardoor kan je een eigen bankrekening afsluiten voor de vereniging.

Formele vereniging

Dit zijn verenigingen die zijn opgericht bij notariële akte. In die notariële akte zijn tevens de statuten opgenomen. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid moeten worden ingeschreven in het handelsregister. De formele vereniging is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de bestuurders niet aansprakelijk zijn. Dat is anders bij wanbestuur en fraude.

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan onder meer:

 • Erven van particulieren of andere rechtspersonen;
 • Huizen, grond en andere registergoederen bezitten.
soorten verenigingen

Past bij:

 • Verenigingen met veel leden;
 • Verenigingen die in het bezit zijn van registergoederen;
 • Met zicht op erfenissen;
 • Waarvan het bestuur aanzienlijke (financiële) risico’s kan lopen.

Informele vereniging

Dit zijn verenigingen waarvan de statuten niet in een notariële akte zijn opgenomen. Sterker nog, mogelijk hebben ze zelfs helemaal geen statuten. Verenigingen zijn vormvrij. Je kunt met een paar vrienden ieder jaar op vakantie gaan. Als je dat wilt kun je dat al een vereniging noemen. Hoe meer regels jullie onderling opstellen, hoe meer je richting een formele vereniging gaat.

Deze verenigingen kunnen geen erfgenaam zijn en geen registergoederen verkrijgen. Er zijn twee soorten informele verenigingen mogelijk:

 • één die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • één die niet is ingeschreven.

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid mag namelijk worden ingeschreven in het handelsregister, maar dit hoeft niet.

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid:

 • Kan niet erven van particulieren of andere rechtspersonen;
 • Mag geen huizen, grond of andere registergoederen bezitten.

Bestuursleden staan persoonlijk borg voor schulden van de vereniging (hoofdelijke aansprakelijkheid). Door inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt deze aansprakelijkheid beperkt.

Past bij: kleinere verenigingen met nauwelijks bezittingen en een bestuur dat geen (financiële) risico’s loopt.

Ondervereniging

Veel (vooral de wat grotere) verenigingen hebben een ondervereniging. Zo kan een sportvereniging bijvoorbeeld voor elk type sport (voetbal, volleybal, hockey, tennis) een ondervereniging oprichten, een studentenvereniging voor elk type activiteit (schaken, toneelspelen, debatteren, et cetera) en een landelijke vereniging voor elke regio.

Dit kan bij zogenaamde Omnisportverenigingen ook noodzakelijk zijn. Stel je doet aan schaatsen en skeeleren. De landelijke regels voor die sporten zijn verschillend. Het zijn dus verschillende soorten verenigingen. De statuten van de verenigingen moeten aangepast aan de landelijke regels. Dan is een ondervereniging vaak een goede oplossing.

Een ondervereniging heeft een eigen bestuur en kan haar statuten notarieel vastleggen en deponeren bij de Kamer van Koophandel. Via die weg wordt de ondervereniging een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en minimaliseer je de risico’s voor de totale vereniging. Doe je dat niet, dan is de ondervereniging geen rechtspersoon en mag zij geen bezittingen hebben, noch verplichtingen aangaan. Dat kan gevaarlijk zijn voor:

 • De vereniging als geheel: de ondervereniging kan de hele vereniging meeslepen als zij een fikse schadepost veroorzaakt.
 • De bestuursleden van de ondervereniging: als het bestuur van de vereniging zijn of haar handelen niet dekt, zijn de bestuursleden van de ondervereniging hoofdelijk aansprakelijk.

Vereniging met bepaald doel

Een vereniging kan ook zijn opgericht voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld een personeelsvereniging. Deze vereniging is alleen voor de werknemers van een bepaald bedrijf. Maar denk ook aan een winkeliersvereniging of een belangenvereniging.

Daarnaast kun je ook een huurdersvereniging oprichten. Dit lijkt veel op een gewone vereniging. Het enige verschil is de doelstelling en mogelijk een beperking van wie er lid mag worden. De doelstelling is meestal: “belangen behartigen in de ruimste zin van de huurders van adres. Waaronder, maar niet beperkt, tot overleg met de verhuurder, overheidsinstanties en juridische procedures.”. De leden van deze vereniging zijn dan de bewoners van dat adres

  Vereniging oprichten

  Eenvoudig geregeld Heel voordelig Start direct

  € 425,00

  Vereniging Oprichten
  0
  Je winkelwagen