is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Verzeker de vereniging

Verzeker de vereniging

Kan ik vereniging verzekeren?

Je kunt de vereniging verzekeren tegen verschillende zaken. Om te beginnen tegen aansprakelijkheid. Je kunt ook de vrijwilligers verzekeren tegen schade die ze mogelijk oplopen. Ook verder kun je de vereniging verzekeren tegen verschillende vormen van schade.

Waarom verzekeren?

Een vereniging is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de vereniging zelfstandig rechten en plichten heeft. Dat houdt dan ook in dat de vereniging zelfstandig aansprakelijk kan zijn voor schade.

Wat zou je kunnen/moeten verzekeren?

 • schade die de vrijwilligers leiden
 • schade die mensen leiden die deelnemen aan activiteiten van de vereniging
 • schade die anderen leiden veroorzaakt door mensen verbonden aan de vereniging
 • schade aan gebouwen en objecten van de vereniging

Aansprakelijkheidsverzekering

verzeker

Een van de eerste uitgaven die je als vereniging zou moeten nemen is het verzekeren van de vrijwilligers. Een groot aantal gemeenten in Nederland heeft een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers in hun gemeente. Die loopt bij Centraal Beheer. In dat geval hoef je dus als vereniging geen eigen verzekering af te sluiten. Je moet wel bij jouw gemeente informeren of jullie onder die verzekering vallen.

Veel mensen hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP). Die verzekering dekt schade als iemand per ongeluk een ruit breekt, koffie morst over de nieuwe vloerbedekking of een ander soort schade aanricht. Je kunt dan terugvallen op de eigen polis van de vrijwilliger. De verzekering vergoedt de schade als die is veroorzaakt in de privésfeer.

Aansprakelijkheidsrisico’s van vrijwilligerswerk, zijn vaak door de AVP gedekt. Met andere woorden: een vrijwilliger die tijdens zijn onbetaalde werk schade aanricht, kan de eventuele schadeclaim doorsluizen naar zijn eigen verzekering.

De vrijwilliger hoeft natuurlijk niet verzekerd te zijn, dat is in Nederland geen verplichting. Goedkopere polissen sluiten bovendien de dekking voor vrijwilligerswerk uit. In die gevallen verschuift de aansprakelijkheid mogelijk alsnog naar de vereniging.

Vereniging apart verzekeren

Een gedupeerde kan zowel bij de vrijwilliger als bij de vereniging waarbij deze actief is, een claim indienen. Ook jouw organisatie moet dan altijd kunnen terugvallen op een goede verzekering. Dat is in dit geval een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Als organisatie ben je verplicht om deze verzekering af te sluiten. Een rechtspersoon heeft een zorgplicht tegenover haar vrijwillige medewerkers. 

Een vereniging is aansprakelijk voor schade aangericht aan deelnemers van activiteiten die de vereniging organiseert. Dat geldt ook voor een personeelsvereniging of een sportvereniging. Over de aansprakelijkheid tijdens een personeelsuitje hebben we een apart artikel.

Voorbeeld

Een personeelsvereniging ging raften (wildwatervaren). Een deelnemer verongelukte. De personeelsvereniging was aansprakelijk voor de schade. Bij dergelijke activiteiten is de vereniging per definitie aansprakelijk. Hier kan zij alleen onderuit komen als zij kan aantonen dat de deelnemer of een andere partij opzettelijk schade heeft aangericht.

Inhoud aansprakelijkheidsverzekering

Controleer er bij het afsluiten van de verzekering ook op dat werkgeversaansprakelijkheid is meeverzekerd. Zo ben je ook gedekt als een betaalde medewerker of stagiair letsel oploopt. 

Extra voordeel voor de vrijwilligers: als hun AVP de schade niet vergoedt, of zij zelf géén AVP hebben, kunnen zij soms een beroep doen op de AVB-polis van de vereniging.

Let bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering in elk geval op:

 • de hoogte van het verzekerde bedrag;
 • het meeverzekeren van de aansprakelijkheid voor de organisatie;
 • de onderlinge aansprakelijkheid;
 • de voorwaarden voor uitkering.

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering is verplicht als er risicovolle activiteiten worden uitgevoerd. Deze verzekering dekt de schade als:

 • Een vrijwilliger een ongeluk krijgt, gewond raakt en als gevolg daarvan blijvend invalide wordt of overlijdt. De verzekering geldt tijdens het werk en bij activiteiten in opdracht van een vrijwilligersorganisatie. En tijdens het reizen tussen huis en organisatie. 
 • De vrijwilliger tijdens het werk of tijdens activiteiten in opdracht van een vrijwilligersorganisatie lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt aan derden of aan andere vrijwilligers.
 • Een deelnemer aan een activiteit schade oploopt. Dat kan bijvoorbeeld tijdens het uitoefenen van een sport zijn, of andere activiteit. Denk ook aan een speeltuinvereniging waar een kind uit een toestel valt.

De verzekering is vooral van belang voor vrijwilligers zonder betaalde baan en mensen met een uitkering. Zij kunnen immers geen aanspraak maken op uitkeringen uit de Ziektewet, de Algemene Nabestaanden Wet of de WAO.

Evenementenverzekering

Soms organiseert een vereniging een eenmalige activiteit. Dat hoeft niet een evenement te zijn, zoals een concert. Iedere bijeenkomst waar weel mensen naartoe komen is juridisch gezien een evenement. De verinniging is aansprakelijk voor alle schade die hier kan worden veroorzaakt. Die schade kan enorm oplopen. Denk aan de monster truck die uit de bocht vloog, of de rondvliegende vonken bij de jaarlijkse vuren op Scheveningen.

Verzekeraars hebben aparte verzekeringen voor dergelijke evenementen.

Overige verzekeringen

Naast een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering die je als vereniging moet afsluiten, zijn er nog een aantal andere verzekeringen. Van deze verzekering kun je zelf bepalen of je ze af wilt sluiten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Auto-inzittendenverzekering – deze verzekering vergoedt de lichamelijke of materiële schade van de passagiers. Het maakt niet uit of de bestuurder van de auto schuld heeft aan het ongeval of niet. Als vrijwilligers regelmatig een auto delen of bijvoorbeeld sporters naar wedstrijden rijden, is dit een belangrijke verzekering om af te sluiten.
 • Persoonlijke eigendommenverzekering – deze aanvullende verzekering vergoedt schade aan persoonlijke eigendommen van vrijwilligers. Bijvoorbeeld als die spullen tijdens het vrijwilligerswerk beschadigd raken of gestolen worden.
 • Rechtsbijstandverzekering – deze verzekering geeft recht op rechtshulp of op vergoeding van de kosten die worden gemaakt bij het oplossen van een juridisch geschil.

  Lees meer over Financiën

  e-boekhouden.nl
  0
  Je winkelwagen