is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Verzeker de vrijwilligers

Verzeker de vrijwilligers

Kan ik vrijwilligers verzekeren?

Je kunt vrijwilligers bij de vereniging verzekeren tegen verschillende zaken. Om te beginnen tegen aansprakelijkheid. Je kunt ze ook verzekeren tegen schade die ze mogelijk oplopen. Ook verder kun je ze mogelijk verzekeren, bijvoorbeeld tegen schade en diefstal aan hun bezittingen.

Waarom verzekeren?

Een van de eerste uitgaven die je als vereniging zou moeten nemen is het verzekeren van de vrijwilligers. Er zijn verschillende risico’s de je kunt en mogelijk wilt verzekeren. Een groot aantal gemeenten in Nederland heeft een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers in hun gemeente.

verzeker

Aansprakelijkheidsverzekering

Veel mensen hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP). Die verzekering dekt schade als iemand per ongeluk een ruit breekt, koffie morst over de nieuwe vloerbedekking of een ander soort schade aanricht. Je kunt dan terugvallen op de eigen polis. De verzekering vergoedt de schade als die is veroorzaakt in de privésfeer.

Aansprakelijkheidsrisico’s van vrijwilligerswerk, zijn over het algemeen door de AVP gedekt. Met andere woorden: een vrijwilliger die tijdens zijn onbetaalde werk schade aanricht, kan de eventuele schadeclaim doorsluizen naar zijn eigen verzekering.

Vereniging apart verzekeren

Dat de vereniging zich dus niet zelf hoeft te verzekeren tegen mogelijke schade die is aangericht door de vrijwillige medewerkers, is een misverstand! Een gedupeerde kan namelijk zowel bij de vrijwilliger als bij de vereniging waarbij deze actief is, een claim indienen. Ook jouw organisatie moet dan altijd kunnen terugvallen op een goede verzekering. Dat is in dit geval een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Als organisatie ben je verplicht om deze verzekering af te sluiten. Een rechtspersoon heeft een zorgplicht tegenover haar vrijwillige medewerkers. 

Inhoud aansprakelijkheidsverzekering

Controleer er bij het afsluiten van de verzekering ook op dat werkgeversaansprakelijkheid is meeverzekerd. Zo ben je ook gedekt als een medewerker letsel oploopt. 

Extra voordeel voor de vrijwilligers: als hun AVP de schade niet vergoedt, of zij zelf géén AVP hebben, kunnen zij soms een beroep doen op de AVB-polis van de vereniging.

Let bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering in elk geval op:

 • De hoogte van het verzekerde bedrag;
 • Het meeverzekeren van de aansprakelijkheid voor de organisatie;
 • De onderlinge aansprakelijkheid;
 • De voorwaarden voor uitkering.

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering is verplicht als er risicovolle activiteiten worden uitgevoerd. Deze verzekering dekt de schade als:

 • Een vrijwilliger een ongeluk krijgt, gewond raakt en als gevolg daarvan blijvend invalide wordt of overlijdt. De verzekering geldt tijdens het werk en bij activiteiten in opdracht van een vrijwilligersorganisatie. En tijdens het reizen tussen huis en organisatie. 
 • De vrijwilliger tijdens het werk of tijdens activiteiten in opdracht van een vrijwilligersorganisatie lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt aan derden of aan andere vrijwilligers.

De verzekering is vooral van belang voor vrijwilligers zonder betaalde baan en mensen met een uitkering. Zij kunnen immers geen aanspraak maken op uitkeringen uit de Ziektewet, de Algemene Nabestaanden Wet of de WAO.

Overige verzekeringen

Naast een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering die je als vereniging moet afsluiten, zijn er nog een aantal andere verzekeringen. Van deze verzekering kun je zelf bepalen of je ze af wilt sluiten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Auto-inzittendenverzekering – deze verzekering vergoedt de lichamelijke of materiële schade van de passagiers. Het maakt niet uit of de bestuurder van de auto schuld heeft aan het ongeval of niet. Als vrijwilligers regelmatig een auto delen of bijvoorbeeld sporters naar wedstrijden rijden, is dit een belangrijke verzekering om af te sluiten.
 • Persoonlijke eigendommenverzekering – deze aanvullende verzekering vergoedt schade aan persoonlijke eigendommen van vrijwilligers. Bijvoorbeeld als die spullen tijdens het vrijwilligerswerk beschadigd raken of gestolen worden.
 • Rechtsbijstandverzekering – deze verzekering geeft recht op rechtshulp of op vergoeding van de kosten die worden gemaakt bij het oplossen van een juridisch geschil.
  0
  Je winkelwagen