Wie zijn onze potentiële sponsors?

Wie zijn onze potentiële sponsors?

Wie zijn onze potentiële sponsors?

De te benaderen bedrijven

 • Het eerste uitgangspunt: benader niet lukraak maar zeer selectief. Ga niet klakkeloos langs bedrijven die al bekend zijn als sponsor, dat zijn juist de bedrijven die beleid hebben en door dat beleid juist minder snel interesse kunnen hebben.
 • Denk voor het bedrijf: welke doelgroepen wil men positief beïnvloeden door middel van sponsoring? Basis: (bestaande en nieuwe) klanten, personeel, aandeelhouders, leveranciers, relevante ‘buren’.
 • Zoek naar links tussen het te sponsoren project en bepaalde bedrijven en werk deze uit alvorens bedrijven te benaderen.
 • Er zijn talloze, vaak onbekende bedrijven, die nog niet sponsoren en ook niet of nauwelijks goed onderbouwde sponsorverzoeken krijgen. Zij zullen juist gecharmeerd zijn van de aandacht en zullen in elk geval de dialoog willen aangaan.
 • Maak een lijst van potentiële sponsors die direct of indirect gelinkt zijn aan jouw vereniging. Bijvoorbeeld familieleden en vrienden met belangrijke functies. Vraag hen niet om ‘iets voor niets’ maar ga ook hier, misschien juist wel des te meer, altijd uit van de belangen van de potentiële sponsor.
 • Maak een lijst van potentiële sponsors waarvan je zeker weet dat jouw achterban er producten af zou willen nemen als de aanbieding goed is. Bijvoorbeeld sportartikelenwinkels, supermarkten, benzinepompen, loterijen et cetera. Met deze sponsors kan je een ‘omzet-gerelateerde’ sponsorafspraak maken.
 • Denk na over eventueel werk dat voor een sponsor direct kan voortvloeien uit de realisatie van een te sponsoren project. Bijvoorbeeld voor een energieleverancier, drankleverancier en een ingenieursbureau (aanleg van een accommodatie).

Tips voor succes

Steeds vaker werken bedrijven aan de hand van een sponsorplan. Maar de actieve benadering leidt, zoals uit bovenstaande ervaringen blijkt, toch altijd als eerste naar vrienden, familie of de favoriete sport van de beslisser. Veel amateurverenigingen vinden het moeilijk om op een bedrijf af te stappen, een angst die gezien het bovenstaande, ongegrond is. Talloze bedrijven zijn nog nooit benaderd en zouden het zelfs een eer vinden als een sponsorzoekende in haar huid is gekropen.

De grootste kans op succes bestaat indien vooraf aan vier voorwaarden is voldaan:

 1. Er bestaat al een ‘privé’-link tussen vereniging en bedrijf.
 2. De organisatie presenteert een voorstel op maat. Een voorstel waarin rekening is gehouden met specifieke zaken die met het bedrijf te maken hebben. Ook met de potentiële risico’s op termijn moet vooraf rekening zijn gehouden.
 3. De gevraagde, vaste sponsorbijdrage is gebaseerd op te garanderen tegenprestaties.
 4. De organisatie wordt vertegenwoordigd door een creatief ‘zwaargewicht’, bijvoorbeeld iemand met ervaring als ondernemer. Je moet in het kader van de sponsorwerving ook niet terugschrikken voor een niet-vrijwillige benadering: als een succesvolle sponsorwerver verantwoordelijk is voor het binnenhalen van 35% van de opbrengsten, dan mag daar best iets tegenover staan.

  0
  Je winkelwagen