Wie zijn onze potentiële sponsors?

Wie zijn onze potentiële sponsors?

Wie zijn onze potentiële sponsors?
De te benaderen bedrijven
 • Het eerste uitgangspunt: benader niet lukraak maar zeer selectief. Ga niet klakkeloos langs bedrijven die al bekend zijn als sponsor, dat zijn juist de bedrijven die beleid hebben en door dat beleid juist minder snel interesse kunnen hebben.
 • Denk voor het bedrijf: welke doelgroepen wil men positief beïnvloeden door middel van sponsoring? Basis: (bestaande en nieuwe) klanten, personeel, aandeelhouders, leveranciers, relevante ‘buren’.
 • Zoek naar links tussen het te sponsoren project en bepaalde bedrijven en werk deze uit alvorens bedrijven te benaderen.
 • Er zijn talloze, vaak onbekende bedrijven, die nog niet sponsoren en ook niet of nauwelijks goed onderbouwde sponsorverzoeken krijgen. Zij zullen juist gecharmeerd zijn van de aandacht en zullen in elk geval de dialoog willen aangaan.
 • Maak een lijst van potentiële sponsors die direct of indirect gelinkt zijn aan uw organisatie. Bijvoorbeeld familieleden en vrienden met belangrijke functies. Vraag hen niet om ‘iets voor niets’ maar ga ook hier, misschien juist wel des te meer, altijd uit van de belangen van de potentiële sponsor.
 • Maak een lijst van potentiële sponsors waarvan u zeker weet dat uw achterban er producten af zou willen nemen als de aanbieding goed is. Bijvoorbeeld sportartikelenwinkels, supermarkten, benzinepompen, loterijen et cetera. Met deze sponsors kan een ‘omzetgerelateerde’ sponsorafspraak worden gemaakt.
 • Denk na over eventueel werk dat voor een sponsor direct kan voortvloeien uit de realisatie van een te sponsoren project. Bijvoorbeeld voor een energieleverancier, drankleverancier en een ingenieursbureau (aanleg van een accommodatie).
Voorbeeld
Een Arnhemse handbalclub wordt gesponsord door een regionaal vervoersbedrijf. De Salesmanager geeft toe dat de deal tot stand is gekomen via een familielid maar tegelijkertijd past de handbalclub wel perfect in het vooraf door het vervoersbedrijf ontwikkelde sponsorbeleidsplan. Dit plan behelst dat men op drie strategische punten in Gelderland een lokaal bekende amateursportvereniging ondersteunt. Resultaten worden vooral geboekt door free publicity in regionale en landelijke media. Het vervoersbedrijf kwam vorig jaar vijf keer in beeld bij Studio Sport, men was wekelijks te zien bij Omroep Gelderland en op actiefoto’s in regionale bladen. En dat voor 15.000 euro. ‘Voor onze organisatie is de handbalclub daarom veel interessanter dan stadgenoot Vitesse. Daar krijg ik voor hetzelfde geld nog geen twee VIP-stoeltjes”.

Tips voor succes

Steeds vaker werken bedrijven aan de hand van een sponsorplan, maar de actieve benadering leidt, zoals uit bovenstaande ervaringen blijkt, toch altijd als eerste naar vrienden, familie of de favoriete sport van de beslisser. Veel amateurverenigingen vinden het moeilijk om op een bedrijf af te stappen, een angst die gezien het bovenstaande, ongegrond is. Talloze bedrijven zijn nog nooit benaderd en zouden het zelfs een eer vinden als een sponsorzoekende in haar huid is gekropen.

De grootste kans op succes bestaat indien vooraf aan vier voorwaarden wordt voldaan:

 1. Er bestaat al een ‘privé’-link tussen organisatie en bedrijf.
 2. De organisatie presenteert een voorstel op maat, een voorstel waarin rekening gehouden wordt met specifieke zaken die met het bedrijf te maken hebben. Ook met de potentiële risico’s op termijn moet vooraf rekening worden gehouden.
 3. De gevraagde, vaste sponsorbijdrage is gebaseerd op te garanderen tegenprestaties.
 4. De organisatie wordt vertegenwoordigd door een creatief ‘zwaargewicht’, bijvoorbeeld iemand met ervaring als ondernemer. U moet in het kader van de sponsorwerving ook niet terugschrikken voor een niet-vrijwillige benadering: als een succesvolle sponsorwerver verantwoordelijk is voor het binnenhalen van 35% van de opbrengsten, dan mag daar best iets tegenover staan.

Voorbeelden

Basketballiefhebber Joost de Vos is directeur van een bedrijf dat zich richt op industriële automatisering. De Vos is zelf afgestapt op de lokale basketbalclub die nu de naam van het bedrijf als toevoeging op de clubnaam heeft, 35% van de clubkas wordt gevuld door het bedrijf van De Vos. De gespannen situatie op de arbeidsmarkt vroeg om meer lokale naamsbekendheid als werkgever. Daarnaast wilde men binnen de gemeenschap maatschappelijk betrokken raken. De Vos draait er niet omheen dat zijn liefde voor het basketbal de uiteindelijke keuze heeft beïnvloed. Bij zijn bedrijf had men wel een sponsorbeleid. De besteding van de sponsorgelden moest aansluiten bij de filosofie van het bedrijf: ‘investeren in kennis door training en opleidingen in de breedte’. Derhalve was men niet geïnteresseerd in het uitsluitend sponsoren van topteams.

De directeur van een reclamebureau raadt verenigingen aan de sponsorjacht op reclamebureaus te openen. ‘Iedere gemeente herbergt bureaus die willen werken voor lokale bedrijven. Sponsoring van de sportvereniging met business-to-businessmogelijkheden kan dan aantrekkelijk zijn. Een reclamebureau als sponsor betekent ook een ingang naar andere potentiële sponsors, ik adviseer onze klanten om aan bord- of shirtsponsoring bij amateurclubs te doen want pappa’s en mamma’s langs de lijn vinden zo hun makelaar of autodealer’. De laatste reden: ‘wij stellen onze bedrijfskennis over sponsoring ‘gratis’ ter beschikking van de club’. Voor de vele reclamebureaus die deze kennis niet in huis hebben, zou het leerzaam zijn om zelf te sponsoren, zeker nu sponsoring steeds belangrijker wordt als volwaardig communicatiemiddel.