Fuseren

Steeds meer verenigingen en stichtingen gaan samenwerken, al dan niet in de vorm van een fusie. Wat zijn de mogelijkheden, wat is het plan van aanpak bij een fusie en wat zijn de juridische en fiscale gevolgen van fuseren en samenwerken?

Fuseren of samenwerken: De mogelijkheden

Fuseren of samenwerken Fusies van verenigingen zijn van alle tijden. De redenen zo divers als bij het samengaan van twee of meer ondernemingen tot een nieuwe onderneming. De huidige naam van veel verenigingen verwijst vaak naar het roemrucht verleden van voor de fusie. Bijvoorbeeld ‘Prins Hendrik Ende Despereert Nooit Combinatie’, een naam om in te […]

Verzet tegen fusie vereniging

Oneens met fusieplan Voor de fusie tussen twee verenigingen tot stand kan komen zijn er veel besluiten noodzakelijk. Die besluiten moeten in beide verenigingen plaatsvinden. In de statuten staat hoe dat besluit tot stand moet komen. Meestal is er een ruime meerderheid voorgeschreven. Intern verzet tegen fusie De eerste mogelijkheid om je te verzetten is […]

Lidmaatschap fusie verenigingen

Lidmaatschap na fusie Als twee verenigingen gaan fuseren, hoe zit het dan met het lidmaatschap? De kern van de vrijheid van vereniging is dat je niemand kan dwingen lid te zijn van een vereniging. Ga je dus fuseren, dan kunnen de leden van de vereniging besluiten om niet mee te gaan. Dat geldt voor alle […]

Fusie stichting met vereniging

Fusie van vereniging en stichting Als te je twee verschillende soorten organisaties gaat samenvoegen dan kies je voor de rechtsvorm van één van beide. De nieuwe organisatie is dus ofwel een vereniging ofwel een stichting. Een fusie tussen een vereniging en een stichting gaat op dezelfde manier als tussen twee organisaties met dezelfde rechtsvorm. Het […]

Fuseren: de juridische en fiscale gevolgen

Wat zeggen de statuten? De fiscale gevolgen De juridische gevolgen Ontbinding en vereffening Verzet tegen de fusieplannen Wat zeggen de statuten? Wanneer de beslissing om te fuseren in strijd is met de statutaire bepalingen, heeft dit gevolgen voor de geldigheid van de besluiten. De statuten bevatten de ‘democratische’ beginselen van een organisatie. Bijvoorbeeld over de […]

Wel of niet fuseren?

Fusie of samenwerken? Jullie willen niet verder zoals het nu gaat. Om de organisatie te versterken overweeg je een samenwerking of een fusie. Wat is de beste keuze? Anders dan bij samenwerken, geven de betrokken rechtspersonen bij een fusie hun zelfstandigheid geheel of gedeeltelijk uit handen. Fuseren – waarom wel? Een fusie is een onherroepelijke […]

Fuseren: plan van aanpak

Een fusie brengt vaak weerstand van betrokkenen met zich mee die uw organisatie moet overwinnen. Bij stichtingen zal een fusie vaak relatief eenvoudig verlopen. De  kring van mensen die bij de besluitvorming betrokken zijn, is meestal niet zo groot. Dat ligt bij verenigingen emotioneel gezien vaak net even anders. Veel mensen die hun ziel en […]