Fuseren

Steeds meer verenigingen gaan samenwerken, al dan niet in de vorm van een fusie. Ook gemeenten oefenen vaak dwang uit op lokale organisaties om te gaan fuseren. Wat zijn de mogelijkheden, wat is het plan van aanpak bij een fusie. Wat zijn de juridische en fiscale gevolgen van fuseren en samenwerken?

Fuseren: plan van aanpak

Een fusie brengt vaak weerstand van betrokkenen met zich mee die uw organisatie moet overwinnen. Bij stichtingen zal een fusie vaak relatief eenvoudig verlopen. De  kring van mensen die bij de besluitvorming betrokken zijn, is meestal niet zo groot. Dat ligt bij verenigingen emotioneel gezien vaak net even anders. Veel mensen die hun ziel en […]