is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Verzet tegen fusie vereniging

Verzet tegen fusie vereniging

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de fusieplannen van mijn vereniging?

Als lid heb je via de vereniging een stem om je te verzetten tegen de fusie van een vereniging. Er zijn ook juridische mogelijkheden. Uiteindelijk kan je de vereniging verlaten.

Oneens met fusieplan

betalen

Voordat de fusie tussen twee verenigingen tot stand kan komen zijn er veel besluiten noodzakelijk. Die besluiten moeten in beide verenigingen plaatsvinden. In de statuten staat hoe dat besluit tot stand moet komen. Meestal is er een ruime meerderheid voorgeschreven.

Intern verzet tegen fusie

De eerste mogelijkheid om je te verzetten is in de vereniging zelf. Als voldoende leden het met jou eens zijn, kunnen jullie de fusie afstemmen. Het bestuur van de vereniging heeft een voorsprong. Zij beschikken over de contactgegevens van alle leden. Ook heeft het bestuur het initiatief tot de fusie genomen.

Wil je succesvol zijn? Benader zoveel mogelijk leden persoonlijk. Benader eventueel de lokale pers. Zorg ook dat er een goed alternatief is. Houd rekening met de opties als de fusie niet doorgaat. Het bestaande bestuur zal mogelijk aftreden als er geen fusie komt.

Juridische fusie

Bij de juridische fusie gaat de bestaande vereniging onder algemene titel over in de nieuwe. Dat wil zeggen dat er geen vereffening plaats zal vinden. Er zijn minder juridische opties.

Belangrijk is dat de vereniging zich exact moet houden aan de regels van de statuten en de wet. De algemene vergadering die moet besluiten over de fusie moet dus op de juiste manier zijn uitgeschreven. Duidelijk moet zijn dat op de agenda een fusievoorstel staat. Is dat niet het geval dan kan een dergelijk besluit niet rechtsgeldig genomen worden.

Verzet tegen andere fusievormen

De andere vorm van fusie is de praktische of vermogensrechtelijke fusie. Hierbij houdt in ieder geval één van de verenigingen op te bestaan. De achtergebleven vereniging moet vereffend worden. Dat is meestal een taak van het oude bestuur. Die vereffening biedt wel kansen tot verzet tegen fusie op deze manier.

Belanghebbenden kunnen zich wettelijk verzetten tegen de fusieplannen:

  • Dit kan door ‘in verzet‘ te komen tegen de rekening en verantwoording. Of tegen het plan van verdeling door middel van een verzoekschrift bij de rechtbank.
  • Is er een tekort, dan dient faillissement te worden aangevraagd. Verzuimt de vereffenaar dit te doen, dan kan hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door de schuldenaren.

    Lees meer over Vraag

    0
    Je winkelwagen