is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Checklist: welke belasting moeten we betalen?

Checklist: welke belasting moeten we betalen?

Welke belastingen moet de vereniging betalen?

De vereniging kan te maken krijgen met verschillende soorten belasting. Als de vereniging een onderneming drijft moet de vereniging omzetbelasting en vennootschapsbelasting afdragen. Heeft de vereniging werknemers in dienst, dan moet er loonbelasting en premieheffing worden afgedragen. Daarnaast kan de vereniging te maken krijgen met schenk- en erfbelasting.

Btw

De vereniging kan als ondernemer voor de omzetbelasting (ook wel btw) worden aangemerkt. Is er sprake van ondernemerschap dan moet de vereniging btw afdragen over de diensten die je verricht of de goederen die je verkoopt. Als je btw afdraagt mag je ook btw aftrekken van de goederen en diensten die je afneemt.

Let op, ook over sponsoring kan btw worden berekend.

Er zijn op het gebied van btw verschillende vrijstellingen waarvoor jouw vereniging in aanmerking kan komen, zoals:

  • sportorganisaties en sportclubs;
  • fondsenwervende activiteiten;
  • inkomsten uit toto- en lottoactiviteiten en de Grote Clubactie;
  • levering eten en drinken in kantines van verenigingen, scholen en instellingen;
  • sociaal-culturele instellingen.
belasting

Loonbelasting en premieheffing

Elke vereniging die werknemers op de loonlijst heeft, krijgt te maken met loonbelasting en premieheffing. Je bent in dat geval een werkgever en moet belasting inhouden en afdragen. Lees hoe je dit correct kunt regelen en doorgeven aan de Belastingdienst door het opzetten van een loonadministratie. Wanneer iemand valt onder de noemer medewerker hangt weer af van de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking. Voor vrijwilligers hoef je geen belasting af te dragen, mits ze aan de voorwaarden voor een vrijwilliger voldoen. Je mag ze dan belonen met een belastingvrij bedrag volgens de vrijwilligersregeling.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting (kortweg Vpb) is een jaarlijkse belasting op de winst van rechtspersonen of daarmee vergelijkbare samenwerkingsverbanden. De Vpb is van toepassing als je door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien of in concurrentie treedt met anderen.

Lees ook: Vergeet de vennootschapsbelasting niet.

Successie- en schenkingsrecht

Is de vereniging een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)? Dan hoeft de vereniging over giften, erfenissen en schenkingen geen erf- of schenkbelasting te betalen. Ook met de status van SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) komt de vereniging in aanmerking voor belastingvoordeel.

Regeling voor sportevenementen en sportverenigingen

Organiseert je een sportevenement, dan zijn daar speciale belastingregels voor. Je leest er meer over op de website van de Belastingdienst met speciale informatie over Sport en Belasting.

Opgeven bij de Belastingdienst

Het is heel moeilijk om aan te geven welke belasting jouw vereniging precies moet betalen, omdat dit per geval verschilt. De enige manier om er achter te komen is door de organisatie op te geven bij de Belastingdienst.

    0
    Je winkelwagen