Checklist: welke belasting moeten we betalen?

Checklist: welke belasting moeten we betalen?

Checklist: welke belasting moeten we betalen?
Btw
Uw organisatie kan als ondernemer voor de omzetbelasting (ook wel btw) worden aangemerkt. Is er sprake van ondernemerschap dan moet uw organisatie btw afdragen over de diensten die u verricht of de goederen die u verkoopt. Als u btw afdraagt mag u ook btw aftrekken van de goederen en diensten die u afneemt.

Let op, ook over sponsoring kan btw worden berekend »

Er zijn op het gebied van btw verschillende vrijstellingen waarvoor uw vereniging of stichting in aanmerking kan komen, zoals:

  • sportorganisaties en sportclubs
  • fonsenwervende activiteiten (goederen € 68.067 per jaar, diensten € 22.689 per jaar, diensten door sportclubs € 31.765 per jaar)
  • inkomsten uit toto- en lottoactiviteiten en de Grote Clubactie
  • levering eten en drinken in kantines van verenigingen, scholen en instellingen € 68.067 per jaar
  • sociaal-culturele instellingen
Loonbelasting en premieheffing
Elke stichting en vereniging die werknemers op de loonlijst heeft, krijgt te maken met loonbelasting en premieheffing. U bent in dat geval een werkgever en moet belasting inhouden en afdragen. Lees hoe u dit correct kunt regelen en doorgeven aan de Belastingdienst door het opzetten van een loonadministratie. Wanneer iemand valt onder de noemer medewerker hangt weer af van de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking. Voor vrijwilligers hoeft u geen belasting af te dragen, mits ze aan de voorwaarden voor een vrijwilliger voldoen. U mag ze dan belonen met een belastingvrij bedrag volgens de vrijwilligersregeling.
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting (kortweg Vpb) is een jaarlijkse belasting op de winst van rechtspersonen of daarmee vergelijkbare samenwerkingsverbanden. De Vpb is van toepassing als u door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien of in concurrentie treedt met anderen. Lees meer over de vennootschapsbelasting en welke vrijstellingen er zijn.

Successie- en schenkingsrecht
Bent u een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)? Dan hoeft u over giften, erfenissen en schenkingen geen erf- of schenkbelasting te betalen.
Ook met de status van SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) komt u in aanmerking voor belastingvoordeel.

Regeling voor sportevenementen en sportverenigingen
Organiseert u een sportevenement, dan zijn daar speciale belastingregels voor. U leest er meer over op de website van de Belastingdienst met speciale informatie over Sport en Belasting.
Opgeven bij de Belastingdienst
Het is heel moeilijk om aan te geven welke belasting uw vereniging of stichting precies moet betalen, omdat dit per geval verschilt. De enige manier om er achter te komen is door uw organisatie op te geven bij de Belastingdienst. U doet dit via de opgaaf startende rechtspersoon meldt u zich aan bij de Belastingdienst als u niet bij de KvK bent ingeschreven (deze geeft de gegevens aan de Belastingdienst door).
Maar het kan natuurlijk zijn dat u al lang geleden bent ingeschreven, of andere activiteiten gaat ontplooien die invloed kunnen hebben op uw btw-plicht of vrijstelling. Neemt u dan contact op met de BelastingTelefoon 0800-0543 om uw situatie te toetsen, zodat u niet voor onverwachte naheffingen komt te staan.