is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Archive: Financiën

Woordenboek

Contributie

Contributie is een financiële bijdrage. De leden van een vereniging betalen contributie. Dat kan jaarlijks, maandelijks of wekelijks zijn. Of per kwartaal. De contributie kan zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De opbrengst wordt...

Woordenboek

Sociaal Belang Behartigende Instelling SBBI

Een Sociaal Belang Behartigende Instelling is beter bekend onder de afkorting SBBI. Een vereniging kan een SBBI aanvragen bij de Belastingdienst als deze een gift of erfenis ontvangt. De belangrijkste voorwaarde is dat de vereniging een sociaal...

Woordenboek

Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI

Een Algemeen Nut Beogende Instelling staat bekend onder de naam ANBI. De Belastingdienst kan een vereniging de ANBI status geven. Met deze status kan de vereniging fiscaal gunstig giften en erfenissen ontvangen. Deze kan de vereniging aftrekken van...

Woordenboek

Kascommissie

De kascommissie of ook kascontrolecommissie is een commissie van de vereniging. Dit is een onafhankelijk commissie die de boekhouding van de vereniging controleert. Taak van de kascommissie is het controleren van de jaarrekening. De kascommissie...

0
Je winkelwagen