is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Hoe richt je een personeelsvereniging op?

Hoe richt je een personeelsvereniging op?

Hoe richt je een personeelsvereniging op?

Een personeelsvereniging kan een informele of formele vereniging zijn. De formele personeelsvereniging richt je op bij de notaris. De informele personeelsvereniging kan je zelf oprichten.

Personeelsvereniging oprichten

Een personeelsvereniging is een bijzondere verenigingsvorm. De vereniging bestaat uit werknemers van een organisatie. Het kan een informele vereniging zijn of een formele vereniging. Bij een personeelsvereniging is het niet aan te raden om een informele vereniging op te richten in verband met de aansprakelijkheid. Als je toch een informele personeelsvereniging wilt is dat eenvoudig zelf te regelen. Jullie kunnen dan zelf de statuten maken en eventueel een huishoudelijk reglement. Hiervoor hoef je niet langs de notaris.

Een formele personeelsvereniging moet wel door de notaris opgericht. De notaris stelt de statuten op en zorgt dat de vereniging wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast moet er ook een UBO worden ingeschreven in het UBO-register. UBO staat voor ultimate beneficial owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende.

Doel en activiteiten

Het doel van de personeelsvereniging is om leuke dingen voor de personeelsleden te organiseren. Denk hierbij aan bedrijfsfeestje, uitjes en kerstbijeenkomsten. Daarnaast kan de vereniging ook zorgen voor de lief en leed uitkeringen, zoals een kado voor jubilarissen, bloemen, etc. Zorg dus voor een ruime doelstelling in de statuten.

Voorbeeld van de doelstelling is: Het doel van de personeelsvereniging is haar leden, hun gezinsleden en/of partners, op vrijwillige basis, ontspanning te verschaffen, een onderlinge band te kweken en de persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Zij bevordert het onderlinge contact van de leden tijdens en buiten de werksfeer. Hieronder valt ook het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn. De personeelsvereniging streeft dit doel na door het organiseren van activiteiten en de toetreding te bevorderen.

Eisen personeelsvereniging

Er gelden een paar minimale eisen aan de personeelsvereniging:

 • De vereniging met minimaal twee leden hebben. Zij kunnen de vereniging oprichten.
 • De personeelsvereniging is aangesloten bij een organisatie. Deze komt ook in de statuten te staan. Je moet met die organisatie overeenstemming hebben over het doel en nut van de vereniging, maar ook over de naam.
 • In de statuten komt de doelstelling te staan. Deze moet je van tevoren bedenken. Dat hoeft trouwens niet als je via DoeHetZelfNotaris de personeelsvereniging opricht. Maak de doelstelling niet te krap, zo voorkom je dat je buiten de doelstelling handelt.
 • De vereniging moet een adres hebben. Dit kom ook in de statuten. De notaris heeft ook de adressen van de bestuurders nodig. Deze zijn niet openbaar.

Lees ook: Is een personeelsvereniging van de leden of het bedrijf?

Leden

In de statuten van de personeelsvereniging staat hoe nieuwe leden zich kunnen inschrijven en wie lid kunnen zijn. Meestal kunnen dat alleen personen zijn die werkzaam zijn bij de organisatie of er werkzaam zijn geweest.

In Nederland geldt het grondrecht vrijheid van vereniging. Dat houdt ook in dat je niemand kan verplichten om lid te zijn van de personeelsvereniging. Nieuwe werknemers zijn dus niet automatisch lid van de vereniging en zij zouden dit ook kunnen weigeren.

Inkomsten

De personeelsvereniging kan op verschillende manieren inkomsten ontvangen. Dit kan zijn via contributie van de leden ontvangen. De aangesloten organisatie kan ook een bijdrage leveren aan de vereniging. Die bijdrage valt met de juiste uitvoering, niet onder de werkkostenregeling. Daarnaast kan de vereniging donaties ontvangen en op zoek gaan naar sponsoren.

De notaris

Voor het oprichten van een formele personeelsvereniging moet je langs de notaris. Je kan via de DoeHetZelfNotaris eenvoudig en snel een personeelsvereniging oprichten. Je maakt dan gebruik van standaard statuten. Daar staat alles in wat je nodig hebt. Vervolgens kies je een notaris waar je de vereniging wilt oprichten. Met deze notaris maak je een afspraak om de stukken te ondertekenen. De notaris zorgt voor de inschrijving in het Handelsregister en het UBO-register. Nadat de personeelsvereniging is opgericht kan je een bankrekening openen voor de vereniging.

Waarom een formele vereniging en geen informele?

Een informele vereniging is heel eenvoudig op te richten. Je hoeft hiervoor niet langs de notaris en bespaart tijd en geld. Maar het heeft ook nadelen. Een informele vereniging heeft namelijk geen rechtspersoonlijkheid. Dat heeft de formele vereniging wel. Dat houdt in dat de bestuurders bij een formele vereniging niet zelf aansprakelijk zijn, maar de vereniging. Bij de formele vereniging zijn de bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk voor de activiteiten van de vereniging en wat er gebeurt tijdens zo’n activiteit. Bij een personeelsvereniging zijn relatief grote risico’s. Uitjes kunnen een avontuurlijk karakter hebben. Het afschrikwekkende voorbeeld was een personeelstrip van Blokker. Ze gingen raften en een medewerker is omgekomen.

Huishoudelijk reglement

Naast de statuten kan de personeelsvereniging een huishoudelijk reglement opstellen. Hierin staan de interne regels. Het huishoudelijk reglement hoeft niet langs de notaris. Het is de eerste stap van zaken die je moet regelen voor een personeelsvereniging.

  Personeelsvereniging Oprichten

  Eenvoudig geregeld Heel voordelig Start direct

  € 396,00

  Personeelsvereniging oprichten
  0
  Je winkelwagen