Maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding 2022

Maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding 2022

Hoeveel kan je een vrijwilliger belastingvrij betalen?

De Belastingdienst publiceert jaarlijks het bedrag dat je belastingvrij mag verstrekken aan de vrijwilligers en bestuurders. Het bedrag is in 2022: 1800 euro per jaar en op maandbasis 180 euro.

Belastingvrije vrijwilligersvergoeding

Non profit instellingen, zoals verenigingen kunnen vrijwilligers een vergoeding betalen. Er zijn regels voor een vrijgestelde vrijwilligersvergoeding. Er zijn twee mogelijkheden. Het betalen van de onkosten van de vrijwilliger of het betalen van een vaste (uur)vergoeding. Wanneer een vrijwilliger een vrijwilliger is varieert van situatie tot situatie.

Onkostenvergoeding

De organisatie kan aan een vrijwilliger alle gemaakte kosten vergoeden. Dat moet dan wel gebeuren op basis van declaraties met bonnen en/of kilometerspecificaties. Het voordeel is dat er geen maximum is aan deze vergoedingen en dat alle kosten betaald kunnen worden. Het is aan te raden in dit geval een declaratieregeling op te stellen als organisatie. Ter voorkoming van deze administratieve last is ook een vaste vergoeding mogelijk.

Vast bedrag

Hiervoor is een bepaald bedrag dat fiscaal vrijgesteld kan uitbetalen. Hiermee wordt het vrijwilligerswerk gestimuleerd. Door de betaling buiten de belastingheffing te houden is er ook geen onnodig papierwerk.
De Belastingdienst hanteert een uurtarief en maxima per maand en per jaar. Het gaat er in de kern ook om dat er geen reële beloning is voor het werk dat de vrijwilliger uitvoert.

Belastingvrije vrijwilligersvergoeding 2022

De vrijgestelde vrijwilligersvergoeding 2022, per maand en per jaar:

JaartalMaandJaar
2022€ 180€ 1.800
2021€ 180€ 1.800
2020€ 170€ 1.700
2019€ 170€ 1.700
Bron: Belastingdienst

Gevolgen teveel betalen aan vrijwilliger

Geld of donatie

Let op: Je moet naar beide bedragen kijken. Betaal je zes maanden € 200 dan zit je boven het maximum per maand en ben je loonheffing verschuldigd. Betaal je twaalf maanden € 180 euro, dan zit je boven het maximum van € 1.800 per jaar.

Als de vrijwilliger boven dit bedrag uitkomt, dan is het hele bedrag belast. Bij het overschrijden van het bedrag is loonheffing van toepassing. Over het algemeen is niet direct ook een boete verschuldigd.

Het is ook belangrijk om te weten dat als je zowel een vast bedrag geeft, als een onkostenvergoeding, je deze twee bedragen bij elkaar moet optellen. Het maximum blijft dan van toepassing op het totale bedrag.

Bijstand en vrijgestelde vrijwilligersvergoeding

Ook voor de bijstandsuitkering is hetzelfde bedrag vrijgesteld. De vergoeding wordt dan ook niet gekort op de uitkering. Het maakt niet uit of je het vrijwilligerswerk uitvoert omdat je het zelf hebt gekozen of in samenspraak met de gemeente.

Vrijwilliger bij verschillende organisaties

Ben je vrijwilliger bij verschillende organisaties? Ontvang je bij die organisaties een vergoeding? Dan moet je die op individueel niveau bij elkaar optellen. Dat is natuurlijk niet het geval als het een vergoeding is voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

    Je winkelwagen