Rechten & Plichten

Als je personeel aanneemt, ben je aan uiteenlopende regels gebonden. Welke rechten en plichten heeft een werkgever? En wat zijn de rechten en plichten van werknemers?

Minimumloon of minimumjeugdloon betalen?

Wettelijk minimumloon Het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag is de ondergrens (minimale beloning) van wat je jouw personeel vanaf 21 jaar aan loon mag betalen. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon. De hoogte van het minimumloon vind je op de website van de Rijksoverheid. Werknemer vanaf 21 jaar minimumloon Elke werknemer vanaf 21 moet […]

Je winkelwagen