Rechten & Plichten

Als u personeel aanneemt, bent u aan uiteenlopende regels gebonden. Welke rechten en plichten heeft een werkgever? En wat zijn de rechten en plichten van werknemers?

Het opzetten van een loonadministratie

Loonbelasting Loonheffing Personeelsadministratie Administratie voor de Belastingdienst Loonstrook Jaaropgave Loonbelasting Neem contact op met de afdeling loonbelasting van de eenheid van de Belastingdienst waaronder u valt. Daar heeft men de volgende gegevens van u nodig: De naam en aard van de organisatie, de oprichter en de rechtsvorm. Het aantal medewerkers in dienst en de ingangsdatum […]

Wanneer moet u minimumloon of minimumjeugdloon betalen?

Wettelijk minimumloon Het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag is de ondergrens (minimale beloning) van wat u uw personeel aan loon mag betalen. Het minimumloon geldt voor ongeschoolde arbeid (bijvoorbeeld werk aan de lopende band of schoonmaakwerkzaamheden) bij een 40-urige werkweek. U mag alleen mínder dan het minimumloon betalen als uw werknemer minder dan 40 […]

De preventiemedewerker: ook u moet er één aanstellen

Wettelijke verplichtingen De preventiemedewerker Voorkom hogere verzuimkosten Deskundigheidseisen Positief rendement Wettelijke verplichtingenOp het gebied van arbo- en preventietaken moet u kiezen tussen een zogenoemde ‘maatwerkregeling’ of een ‘vangnetregeling’. Verder moet u één (of meerdere) preventiemedewerker(s) aanwijzen, ongeacht voor welke regeling u kiest. De preventiemedewerker draagt zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in uw organisatie. Deze verplichting geldt voor […]

Arbeidsomstandigheden: de Arbowet

Dit artikel is bestemd voor organisaties die betaalde medewerkers in dienst hebben of zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers. Werkt u in uw organisatie uitsluitend met vrijwilligers? Lees dan het artikel Vrijwilligers en de Arbowet. De Arbowet Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie en -evaluatie Wanneer moet u de arbodienst inschakelen? Medisch onderzoek Preventie Bedrijfshulpverlening Beroepsziekten Pesten en werkdruk Arbodiensten Arbo-activiteitenprogramma De […]

Privacy en de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Uw verantwoordelijkheid als werkgever Waar gaat het om? Een praktijkvoorbeeld Recht van verzet Internet- en e-mailgebruik controleren Camerabewaking en meeluisteren Uw verantwoordelijkheid De wet stelt dat u als werkgever een ‘deugdelijk privacybeleid’ moet voeren. Dit houdt in dat u verantwoordelijk bent voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van uw werknemers. Die plicht strekt zich […]

De regels van de reiskostenvergoeding

Woon-werkverkeer Reizen met het openbaar vervoer Bepalen reisafstand Regelmatig reizen naar vast werk met eigen vervoer Onregelmatig reizen naar vast werk Fiets ‘van de zaak’ Auto ‘van de zaak’ Woon-werkverkeerOf een werknemer nu op de fiets, met de auto of met het openbaar vervoer reist, de hoogte van de belastingvrije vergoeding is voor alle vervoermiddelen […]

Bedrijfsrisico’s: neem ze serieus!

Veilige werkomstandigheden Veilig werken op hoogte Schadelijk geluid Gevaarlijke stoffen Verantwoord tillen Tot slot Veilige werkomstandighedenEen werkgever is samen met zijn werknemers verplicht om te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden. De overheid heeft hiervoor doelen gesteld die zijn ondergebracht in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. U vindt de gemaakte afspraken om die doelen […]

Inlenen, uitlenen en de VAR

Soorten VAR Uw positie als opdrachtgever Aanvragen en verplichtingen Detachering en uitzending Soorten VAR   Er zijn vier soorten VAR: VAR Loon, VAR ROW, VAR WUO EN VAR DGA. VAR Loon: De VAR Loon is de meest voorkomende VAR verklaring. De inkomsten behoren tot loon uit dienstbetrekking. Er bestaan een gezagsverhouding en (fictieve) dienstbetrekking tussen […]

Werken met een oproepcontract

Algemeen Oproepcontracten met voorovereenkomst Nulurencontracten Min-maxcontracten Mincontracten AlgemeenWerkgevers zijn verplicht om per oproep minimaal drie uur uit te betalen, ongeacht of die uren zijn gewerkt. Deze regeling geldt als: Er een contract is van minder dan 15 uur per week en als niet duidelijk is op welke tijdstippen de werknemer wordt ingeschakeld. Er een overeenkomst is, […]